Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Безплатен курс за кандидатстване медицина за кандидатстуденти роми

По проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Фондация „Здравни проблеми на малцинставата“  се организира за кандидат-студенти от ромски произход безплатни подготвителни курсове по биология, химия и български език за кандидатстване в медицинските университети в страната по специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“.

Приложения:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Регламент за избор на кандидати.
Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2023-2024 ще са в X,XI или в ХІІ клас ,както и за млади хора завършили средното си образование през последните  5 години.
Успехът на кандидатите,които са ученици,съответно от IХ до ХІ клас,трябва да бъде нe по-нисък от Много добър 5.00;
•Завършилите средното си образование трябва да имат оценка от матурата по български език не по-ниска от Много добър 5.00;
•Кандидатите, които са на възраст под 18 години,трябва да имат писменото съгласие и подкрепата на родителите си/попечителите си за включване в кандидат-студентските подготвителните курсове(попълнена декларация във формуляра).
Краен срок за подаване/изпращане на документите–15 юни 2023 г.Вижте още:


Коментарите са затворени.