Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

„Космическо училище“ и Лятна школа по науките за Космоса и Земята

На 24 май 2023 г. от 15:00 до 16:00 часа образователна инициатива „Космическо училище“ и ИКИТ-БАН организират онлайн събитие „Космосът, кирилицата и знанието“ по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Събитието включва:

  • Научо-популярна лекция „Космическите мисии в Слънчевата система като източник на просвещение и вдъхновение“, с лектори д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова;
  • Проект „Търсете кирилицата“ – с автори доц. д-р Ваня Стаменова и гл. ас. д-р Стефан Стаменов, в който се откриват природни обекти с формата на букви от българската азбука – кирилицата. Проектът е с продължителност една година и в него могат да участват ученици от всички училища, като участието е безплатно. Участниците трябва да изпратят на електронния адрес на Космическо училище (space.schoo[email protected]) снимка на съоветния обект и неговите координати. Снимката могат да се свалят от съответните платформи за картни услуги, като Google Earth и др. Участието в проекта не включва обучение за работа със съответните платформи. Участниците трябва предварително да имат тези умения. От изпратените снимки ще бъдат подбрани най-добрите и изпратилите тези снимки могат да участват като спомагатели в албум с резултатите. Участието в събитието става след предварителна регистрация до 23 май 2023 г., включително или до запълване на местата. Линкът за регистрация е наличен на сайта на Космическо училище http://spaceschoolbg.eu/ Линкът за достъп до събитието ще бъде изпратен до регистрираните участници на 23 май 2023 г.

За допълнителна информация и въпроси: доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел. 0887435050; д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел. 0877856559; е-мейл адрес на Космическо училище: [email protected]

Академия Роботика организира конкурс за въпрос към астронавт от НАСА или учен от ЦЕРН „Ало, Космос! Говори България! 3.0“

В конкурса могат да се включат деца на възраст между 6 и 19 години, като зададат кратък видео въпрос свързан с темите на Вселената, астронавтиката и STEM науките.

Участниците могат да отправят въпроса си към учен от НАСА, Суати Мохан, на английски език  или да го зададат на учените от ЦЕРН, на български език.

Условията на конкурса можете да намерите тук: bit.ly/hs-condition като формуляра за участие можете да изтеглите от тук bit.ly/hs-forms

А.Лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“

Катедра „Астрономия“ към Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира второ издание на Лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ от 12 до 21 юли 2023 г. в Осоговската планина.

Основен акцент в школата е астрономията и астрофизиката, но  и още две направления– метеорологията и геофизиката. Школата е достъпна за ученици, които завършват 9, 10 или 11 клас през 2023 г. и имат интерес към астрономия и/или метеорология и геофизика.

В програмата са предвидени разнообразни наблюдателни задачи, които се осъществят под ръководството на професионални астрономи с помощта на над 15 телескопа, като участниците се разпределят на малки групи. Предвидени са, както наблюдения с професионални астрономически цифрови камери, така и с фотоапарати, а също и визуални наблюдения с телескопи.

В дневните часове се провеждат наблюдения на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Ежедневно се извършат професионални метеорологични измервания, както чрез прибори на място, така и чрез пряк достъп до най-нови данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предвидена е богата лекционна програма и разнообразни демонстрации.

Школата се провежда в хотел „Три Буки“, който е разположен на 1570 метра надморска височина и е достатъчно отдалечен от светлинното и прахово замърсяване от населени места.

Кандидатстването за участие в школата е в два кръга.Първият кръг е отворен от 20 март до 28 април 2023 г. включително като е необходимо попълването на кратък въпросник, достъпен тук: https://forms.gle/HxVuZaUor44KQGky9. Допуснатите до втори кръг участници ще бъдат уведомени лично на предоставения от тях e-mail адрес с дата, час и повече информация за формата на протичането му.

За въпроси относно школата пишете на [email protected]

Б.Образователна инициатива „Космическо училище“

Образователна инициатива „Космическо училище“ организира пролетна школа за ученици от VIII до X  клас с продължителност 30 учебни часа на тема „Приложение на космическите изследвания по учебни предмети в училищното образование – география, екология, биология и физика“.

Заниманията ще се провеждат онлайн по 3 учебни часа веднъж седмично – всеки петък от 16:30 до 18:30 часа, като започват от 07.04.2023 г. и приключват на 16.06.2023 г.

Участието в пролетната школа става след попълване на заявление от родителите на ученика и изпратен е-мейл: [email protected]

Заявлението можете да намерите на сайта на „Космическо училище“.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на „Космическо училище“: [email protected]

Приложение:
1. Заявление.

В. Образователна инициатива „Космическо училище“ организира безплатна пролетна школа „Приложение на космическите изследвания в учебните предмети в средното образование – география, екология, физика“ за ученици 5-7 клас с продължителност 30 учебни часа. Заниманията ще се провеждат онлайн веднъж седмично.  Записването става чрез попълване на заявление от родител на детето и изпратен на е-мейла на Космическо училище ([email protected]). Заявлението е налично на сайта на образователна инициатива „Космическо училище“ (http://spaceschoolbg.eu/)

Школата е предназначена за ученици с изявен интерес в областта на географията, науките за Земята и природните науки, имащи желание да се реализират професионално в тази сфера.

Срокът за регистрация за участие в пролетната школа е 11 май 2023 г.

Заниманията ще се провеждат всеки петък от 10:00 до 12:00 часа, като започват на 12 май 2023 г. и приключват на 30 юни 2023 г. Линкът за първото занимание ще бъде изпратен на 11 май 2023 г. на е-мейлите на регистрираните участници.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН и с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]
Вижте още:


ЕКСПЕРИМЕНТ С ВОДНА СТРУЯ
ЗАБАВНО ТОПЧЕ И ПОДСКАЧАЩА МОНЕТА
Виждат ли се звуците - ЗВУКОВИ ПРЪСТЕНИ
НАПРАВИ ДВУЦВЕТНО ЖИВО ЦВЕТЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ДЕЦА ВСЕКИ ПЛУВА В СВОЕТО МОРЕ
КАК ДА ВИДИМ ЗВУЦИТЕ?
Главоблъсканица Подреди чашите
Задачи с Домино
ФОКУС-ЗАМРАЗИ ВОДАТА С ПОГЛЕД
Оптични измами
Танграм-главоблъсканица с картонени фигури
Електролиза на тиган
Геометрични тела
Главоблъсканица със стълба
Главоблъсканица с ябълкова градина
Главоблъсканица с ябълки
Експеримент със статично електричество
Фокус с хартиена лента

Коментарите са затворени.