Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Стипендии за всички медалисти от международни олимпиади

ВСИЧКИ МЕДАЛИСТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ С ПРАВО НА СТИПЕНДИИ

Всички ученици, получили медали в международна олимпиада, състезание или конкурс в областта на науката, вече ще имат право на стипендия, реши правителството.

Досега стипендии от по 135 лева месечно за една година и еднократно финансово подпомагане се отпускаха само на спечелилите призови места. Получаването на медал от международни олимпиади, конкурси и състезания е високо отличие и признание за резултатите, постигнати от учениците. Очаква се с тази мярка да се насърчи и стимулира тяхното развитие в посочените международни формати  и техните дарби в областта на науката.

Изменението на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ще е в сила от 1 януари 2023 година.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 от 21 декември 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (публ. 03.01.2023 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

За условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби учениците, които са спечелили златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание не са включени като адресати на финансовото подпомагане и стипендия като част от мерките на закрила на деца с изявени дарби. Така действащата досега  нормативна уредба не позволява те да се възползват от предвидените стимулиращи мерки, което не е справедливо от гледна точка на постигнатите от тях резултати.

С Постановление №483 от 21.12.2002 г. на Министерския съвет се предлага изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата, така че право на закрила да имат и учениците, спечелили златен, сребърен или бронзов медал на международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката, и отговарящи на изискванията за съответна възраст и категория.

Предложените изменения и допълнения на Наредбата ще осигурят равнопоставеност и справедливо разпределение на средствата за еднократно финансово подпомагане и за стипендии на ученици от държавни, общински и частни училища, които са класирани за съответната календарна година по мярка, включена в програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, на място, свързано с получаване на златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката.

Получаването на медал от международни олимпиади, конкурси и състезания е високо отличие и признание за резултатите, постигнати от тези ученици и целта на предложения проект е да се създаде възможност и те, а не само учениците, получили призови места – първо, второ и трето, да получават еднократно финансово подпомагане и стипендии за постигнатите от тях високи резултати и за постиженията им в областта на науката на международно равнище.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 30 май 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. (обн. ДВ. бр.41 от 3 юни 2022 г.) (публ. 13.06.2022 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.