Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Ден на отворените врати във Физическия факултет на СУПрограма на Климентовите дни 2022 г., които се провеждат във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Програмата включва поредица от популярни лекции, предназначени за възможно най-широка аудитория – студенти, ученици, преподаватели, учители и граждани, интересуващи се от наука и от история на науката.

Приложение:

  1. Програма на Климентовите дни 2022 г.

Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

На 11.11.2022 г. от 13:00 до 16:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Климент Охридски“ /бул. „Джеймс Баучер“ № 5, гр. София/ и Астрономическата обсерватория на университета (от 18:00 до 21:00 часа) – Борисовата градина, гр. София, отварят вратите си за всички, които искат да прекарат няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани. По време на деня на отворените врати ще можете да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията, както й с възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката.

Събитието включва богата лекционна програма, обиколки с гид на лаборатории във ФзФ и демонстрация на реална научна апаратура, наблюдения с телескоп и демонстрация на забавни физични експерименти.

Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици ще демонстрира разработени всички лабораторни упражнения от препоръчителния списък на МОН. Учителите на място ще могат да се запознаят с възможностите на Лабораторията и при желание от тяхна страна могат да се обсъдят възможности за сътрудничество.

За актуална информация и промени в програмата: www.phys.uni-sofia.bg
Вижте още:


Коментарите са затворени.