Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Анекс към КТД


1 април 2022 година:

Анекса към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование можете да видите   ТУК

Добавка от 160 лв. за месеците ноември и декември 2021 г. ще получат към заплатите си училищните директори, които организират изследване на учениците за COVID-19 два пъти в седмицата, за да осигурят присъствено обучение в безопасна среда. Това засега са само ръководителите на училища с паралелки от I до IV клас, които се върнаха в клас от 10 ноември т.г.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков регламентира допълнителното плащане със заповед, която промени правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и останалите образователни институции.

На 11 ноември т.г. беше подписан анекс към Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование, който регламентира допълнително плащане от 100 лв. месечно до края на тази година за учителите и непедагогическите специалисти, които тестват учениците.

Заповедта на министър Денков за месечната добавка за директорите можете да видите ТУК.

Анекс Д01-247/ 11.11.2021 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.

http://www.sbubg.info/files/Scan_2021-11-11_10-36-10-238.pdf

1.По 100 лв. за месеците ноември и декември 2021 г. ще получат учителите и непедагогическите специалисти, които изследват учениците за COVID-19 два пъти в седмицата, за да осигурят присъствено обучение в безопасна среда. Това се договориха Министерството на образованието и науката (МОН), работодателските и синдикалните организации в системата на средното образование.

2.С 20 дни  се увеличава   размерът на основния платен годишен отпуск за непедагогическите специалисти в детските градини и училищата. Това се прави заради дългите периоди на неприсъствено обучение при висока обща заболяемост или при локално епидемично огнище, през които обслужващият персонал в училищата е в принудителна отпуска.

3.Непедагогическите специалисти получават още два дни допълнителен платен отпуск, ако се имунизират срещу COVID-19. Те могат да ги ползват по свое желание след поставяне на първата и/или на втората доза от ваксината.
Вижте още:


Коментарите са затворени.