Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Обучение за ИТ кариера – ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“


За четвърта поредна година ученици от Х, ХI и ХII клас ще учат програмиране благодарение на Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ на Министерството на образованието и науката (МОН).

В тригодишното обучение могат да се включат гимназисти, които не изучават „Компютърни науки“ в задължителната програма на професионалните паралелки. Занятията се провеждат през свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите.

Завършилите модула придобиват квалификация по професията „Приложен програмист“. Голяма част от тях избират да се занимават с тази професия – продължават образованието си в сферата на компютърните науки или започват работа в ИТ компании.

От началото на програмата през 2017 г. досега са обучени над 2300 младежи.

Занятията са комбинация от присъствени и онлайн дейности. Организират се от пет центъра – в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас, а се провеждат в над 40 населени места.

Сред преподавателите са специалисти от ИТ сектора и от висшите училища, което засилва връзката между бизнеса и учениците.

За участие в „Обучение за ИТ умения и кариера“ могат да кандидатстват десетокласници, като се регистрират до 10 октомври т.г. ТУК или ТУК.

На 17 октомври ще се проведе входящ тест. Участниците ще получат достъп до него чрез имейла, с който са се регистрирали. На 24 октомври т.г. ще е втората (резервна) дата за входящ тест.

Групите за обучение ще се сформират до 31 октомври т.г., а занятията ще започнат на 1 ноември т.г.

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Портал за еOбучение в специалност „Приложен програмист“

https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Имате възможност да се включите в одобрена с Решение № 257 от 25.03.2021 г. на Министерския съвет Националната програма (НП) „Обучение за ИТ умения и кариера”. В изпълнение на дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на програмата се осъществява обучение на ученици по професия  „Приложен програмист”’ за пета поредна година.

Цел на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подпомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютьрни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютьрни науки”.

Всеки ученик от Х клас през учебната 2021/2022 година, който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“, професия „Програмист“, професия „Системен програмист” и професия  „Приложен програмист”, може да кандидатства за включване в обучение по Модул 1 на НП „Обучение за ИТ умения и кариера”.

Изнесени групи може да се формират ако има група от поне 15 ученици.

Срок Дейност Кьде да се регистрираш
До 10.10.2021 г. Регистрация https://it-kariera.mon.bg или наhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegD-LOZZsUnNInYDCSSPzI-HfXuewBOWObpzKwGWtoB2KBjw/viewform
17.10.2021 г., 10:00 Входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
Срок Дейност Къде да се регистрираш
24.10.2021 г., 10:00 Резервна дата за входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
31.10.2021 г. Сформират се групите Ще получите информация на личните си ел. пощи
01.11.2021 г. Стартира обучението за новият випуск https://it-kariera.mon.bg

Повече информация за Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера” Модул 1, можете да получите на електронната  страница  на МОН на адрес: https://www.mon.bg/bg/100958.

Допълнителна информация можете да получите:

Обучение за ИТ кариера  - ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

По Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ в изнесените центрове за подготовка след тригодишно обучение учениците могат да придобият квалификация по професия „Приложен програмист“.

По програмата се осигурява обучение по програмиране на ученици от Х, ХI и ХII клас, които не изучават професия от професионално направление „Компютърни науки“.

Занятията са комбинация от присъствени и онлайн дейности. Те се провеждат в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите. Обученията се организират от пет центъра – в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас и се провеждат в над 40 населени места.

Учебните програми са разработени в партньорство от представители на ИТ индустрията, висшите училища и професионалните гимназии.

В преподаването се включват и специалисти от ИТ сектора и от висшите училища, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и учениците.

От началото на програмата през 2017 г. до момента са участвали над 2300 ученици. За предстоящата година са осигурени 670 000 лева от бюджета на Министерството на образованието и науката. Ученици, които през следващата година ще бъдат в десети клас, могат да кандидатстват за включване в обученията ТУК. Одобрените сред тях ще получават учебните материали и ще бъдат оценявани в специална платформа.

От следващата учебна година националната програма „Обучение за ИТ кариера“ е надградена с нов модул за придобиване на високотехнологични знания и умения. По него могат да кандидатстват училища, които провеждат професионално обучение съвместно с партньорски фирми от ИТ сектора. Те трябва да разработят предмет или модул в сферата на високите технологии. Разработките могат да бъдат свързани с програмиране и програмни езици, обработка на големи данни, дигитален маркетинг и предприемачество, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалности и др. Ако проектното предложение бъде одобрено, училищата и техните партньори ще могат да обучат учители, които след това да преподават новото учебно съдържание в същите училища. Училищата кандидатстват до 30 юни т.г. ТУК.
Вижте още:


Коментарите са затворени.