Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за юли, 2020
Регистрация за обучение проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Писмо на Борис Герасимов – ръководител на проект „Образование за утрешния ден“ относно сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2020/ 2021 г. За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта: Лидия Гавраилова на електронен адрес:l.gavrailova@edusofia.bg или  тел. 02/9356070. Приложение: съгласно текста. Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ [...]

Подкрепа за приобщаващо образование

Писмо на МОН с №9105-15/12.01.2022 г.,  относно предоставяне на еднократна стипендия на ученици от I до VII клас в изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Приложение: 1.Писмо на МОН с №9105-15/12.01.2022 [...]

Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Приложени са актуализираните указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД 09-1526/16.07.2020 г. на министъра на образованието и науката. По Дейност 1 е важно периодът в удостоверението да съответства на периода на реалното участие на детето в проекта. Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

Уебинари за Обучение на учители за работа в електронна среда

Министерството на образованието и науката съвместно с Майкрософт България стартира програма за обмяна на опит между директори и учители при въвеждане на електронни платформи за обучение, чрез споделяне на добри практики, технологични съвети и отговори на често задавани въпроси. Сесиите се реализират чрез портала  https://edu.mon.bg/ и през платформата Майкрософт Тиймс до 31 юли. На двата [...]

Дневникът на един Дръндьо

Дневникът на един Дръндьо

Принтирайте и оцветете картинки от любимата на всички деца книга „Дневникът на един Дръндьо“:

Инструкции за достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg

Инструкции за директорите, учителите и учениците – Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg Поради продължаващата епидемиологична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване при необходимост на учебен процес от разстояние  всички   училища трябва да създадат организация, за да бъдат предоставени създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили [...]