Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за юли, 2020
Регистрация за обучение проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Писмо на Борис Герасимов – ръководител на проект „Образование за утрешния ден“ относно сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2020/ 2021 г. За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта: Лидия Гавраилова на електронен адрес:l.gavrailova@edusofia.bg или  тел. 02/9356070. Приложение: съгласно текста. Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ [...]

Подкрепа за приобщаващо образование

Писмо на МОН с №9105-15/12.01.2022 г.,  относно предоставяне на еднократна стипендия на ученици от I до VII клас в изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Приложение: 1.Писмо на МОН с №9105-15/12.01.2022 [...]

Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Съгласно Допълнително споразумение № 3 към Административен договор № BG05M2OP001-3.005-0004-C01 от 16.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /2014-2020/ и писмо № 9105-392/18.11.2022 г. на Министерство на образованието и науката,  срокът за изпълнение на процедура  BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ e удължeн [...]

Дневникът на един Дръндьо

Дневникът на един Дръндьо

Принтирайте и оцветете картинки от любимата на всички деца книга „Дневникът на един Дръндьо“:

Инструкции за достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg

Инструкции за директорите, учителите и учениците – Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg Поради продължаващата епидемиологична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване при необходимост на учебен процес от разстояние  всички   училища трябва да създадат организация, за да бъдат предоставени създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили [...]