Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за юни, 2020
НВО в VII клас и кандидатстване

Кандидатстване в гимназия след VII клас ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/ Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително. Тези, които искат [...]

Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО в VII клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година Проверката на резултатите от НВО става с входящ номер и идентификационен код на: http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/ Български език и литература, 15 юни 2020 г. Математика, 17 юни 2020 г. Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО в VII клас заповед [...]

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Във връзка с писмо на МОН, изпълнението на дейностите по проекта „Подкрепа за успех“ при условията на въведените със заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, временни противоепидемични мерки на територията на страната в периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. може да се провеждат присъствени дейности по проекта – допълнително обучение и занимания [...]

РЕГЛАМЕНТ на СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“

заповед № РД09-1290/05.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. относно начина на приемане на ученици от IV клас на места по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“, както и на учениците от обединените училища в XI [...]

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Съгласно Допълнително споразумение № 3 към Административен договор № BG05M2OP001-3.005-0004-C01 от 16.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /2014-2020/ и писмо № 9105-392/18.11.2022 г. на Министерство на образованието и науката, срокът за изпълнение на процедура  BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно [...]

Отговори и решения на ДЗИ

Държавни зрелостни изпити, юни 2020 г. Всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на: https://zamaturite.bg/ Зрелостниците с най-високи резултати от изпитите ще могат да получат допълнителна стипендия от 100 лева месечно, ако продължат образованието си в университет в професионални направления, които са важни за българската икономика – педагогически, [...]

указания за организиране и провеждане на присъствено обучение

писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката,, относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.