Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповед за обучението в електронна среда и възнагражденията на учителитеОтносно организацията на дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г.

заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Съгласно заповед № РД 09-746 /08.04.2000 г. на министъра на образованието  и науката поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание времето за ползване на пролетна ваканция за учениците от I -XII клас се намалява до дните от 17.04.2000 г. до 20.04.2000 г.

Заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката относно изменение на негова заповед № РД 09-704/31.03.2020 г.

Приложение: Заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката относно изменение на негова заповед № РД 09-704/31.03.2020 г.

Приложение: Заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед № РД09-704/ 31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на обучение в електронна среда и възнагражденията на учителите.

Приложение: заповед № РД09-704/ 31.03.2020 г.

Всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистанционно обучение ще бъдат изплатени. Това реши Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

Изискването бе учителите да са водили обучение в електронна среда 5 астрономически часа, което включва и подготовка на уроците. Това означава поне 25 часа при петдневна работна седмица.

Учителите, които по принцип работят с договор за по-малък норматив, ще получат също възнагражденията си за часовете, които са провели.

От следващата седмица по предложение на министър Красимир Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет може да се поставят оценки при дистанционното обучение.

Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал – по електронен начин, както и да се вписват часовете в електронния дневник.

В периода от 13 до 16 април ще бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим.

В зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа, може да се акцентира върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство и музика), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа.

Още образователни ресурси:

Подкаст с уроци по музика на Българското национално радио

Националната електронна библиотека на учителите

- https://e-learn.mon.bg/

Хранилище за електронно съдържание  с възможност за създаване и споделяне на авторски обучителни материали от над 80 000 учители в страната, 236 експерти по различни учебни предмети от Регионалните управления на образованието и педагозите от над 350 български неделни училища от 52 държави в света.

Съдържание: над 2353 образователни материала и 4066 файла-видео уроци, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, презентации, занимателна педагогика и проекти.
Вижте още:


Коментарите са затворени.