Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Дейности и документи по приемане на ученици в XI, VIII и V клас


ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.

заповед № РД09-1290/05.06.2020 г.

на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. относно начина на приемане на ученици от IV клас на места по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“, както и на учениците от обединените училища в XI клас в неспециализираните училища на места по допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 година

и за

утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици в XI, VIII и V клас за учебната 2020/2021 година.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения: Приложение 1 ; Приложение 1_1 образци документи XI класПриложение 2 ; Приложение 2_1 образци документи VIII клас ; Приложение 3 ; Приложение 3_1 образци документи  V клас

Отделни приложения по класове:

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения за V клас: Приложение 3 ; Приложение 3_1 образци документи  V клас

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения за VIII клас:  Приложение 2 ; Приложение 2_1 образци документи VIII клас

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения за XI клас: Приложение 1 ; Приложение 1_1 образци документи XI класВижте още:


Опит ВОДНА РОЗА
ИМА ЛИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО СИТО
ЕСПЕРИМЕНТ С ВЪРТЯЩО СЕ ТОПЧЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ Привличане и отблъскване
КАК СЕ ПРАВИ БОБЕНА БОМБАНДИРОВКА
КАК ДА ВИДИМ ЗВУЦИТЕ?
СТРАНЕН ПУМПАЛ
Ръждясване-химични опити у дома
Как една Една свещ да гори с два или три пламъка
Химически опит ПРОМЯНА НА ЦВЕТА
Оптични илюзии
Открий буквите
Танграм-главоблъсканица с картонени фигури
ВЪЛШЕБЕН ПРАХ-фокус със син камък
Пърхащи пеперудки
Главоблъсканица със стълба
Главоблъсканица с двойки
Експеримент за деца

Коментарите са затворени.