Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за февруари, 2020
Парични средства за физическо възпитание и спорт за 2020 г.

Прието е ново Постановление № 46 от 19 март 2020 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. Съгласно чл.1, т. 1 и т. [...]