Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за ноември, 2019
Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. – ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019) Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и [...]

Анекс към КТД подписан на 12.11.2019 г.

Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г. http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5615 Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г. https://www.podkrepa-obrazovanie.com/images/dokumenti/Anex-Dec_2020.pdf АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО От 11.05.2020г. Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., [...]

Предложение за урок – тридесет години от началото на прехода

Писмо на МОН уведомява, че Фондация „Софийска платформа“ инициира създаването на урок, посветен на 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България и Източна Европа. Създадените за целта материали са прегледани от външни експерти, както и от експерти на Министерството на образованието и науката. Урокът е предназначен за ученици от гимназиалните етапи на училищното [...]

ПРОГРАМА “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА „

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира от 02.11.2020 г. втори етап на научно-образователната част от изпълнението на програмата  „Образование с наука“, проект „Професия метеоролог и хидролог“. Програмата се финансира от МОН и е насочена към подобряване разбирането за значимостта на природните науки и ангажиране на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа [...]