Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Компютърно моделиране в III клас от учебната 2018/19 година

От следващата учебна година се въвежда изучаване на нов учебен предмет – компютърно моделиране за учениците в III клас. Целта е още в най-ранна възраст децата да творят в дигитална среда чрез съвременни визуални средства.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  ЗА III КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

Учебни програми за III клас в сила от учебната 2018-2019 година

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ има проект, който също предвижда обучение на учители за повишаване на дигиталните им умения, създаване на достъпно образователно съдържание и обучение по компютърно моделиране и програмиране.  Компютърно моделиране ще се учи в трети и четвърти клас, като за трети вече има утвърдена учебна програма. Програмирането започва още от първи клас. По национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ има финансова възможност за създаване на опорна мрежова инфраструктура  — wi-fi във всяко училище. От следващата учебна година регламентирано ще е използването на електронни дневници и деловодства в училищата и детските градини съгласно Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.  Училищата  и детските градини сами ще избират дали да попълват хартиени или електронни дневници.
Вижте още:


Коментарите са затворени.