Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за февруари, 2018
Мерки за закрила на даровити деца

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (обн. – ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; … изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) (публ. 07.04.2020 г.) Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и [...]

Джъстин Бийбър – картинки за принтиране и оцветяване

Джъстин Бийбър – картинки за принтиране и оцветяване

Ако сте „билийбър“ –   фен на звездата Джъстин Бийбър , принтирайте и оцветете картинките.