Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за октомври, 2017
Покани за парти за Хелоуин

Покани за парти за Хелоуин

Ако сте планирали да съберете приятелите си и да се повеселите, спазете етикета и предварително им връчете  покани, каквито може да принтирате от тук. Вижте още: Картинки за Хелоуин 1 Лесна и Страхотна Украса за Хелоуин Картонена играчка – вещица Гримиране за Хелоуин Гримиране за Хелоуин Маска за Хелоуин Хелоуин – покани Хелоуин

Наредба за финансирането на институциите в образованието

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018г. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата [...]

Как десетокласниците да кандидатстват за обучение „Приложен програмист“

За учебната 2020/21 г. : Писмо № 9105-300/15.09.2020 г. на МОН,   уведомявама, че с Решение № 285/30.04.2020 г. Министерският съвет одобри Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2020/2021 г. Обучението се извършва по професия „Приложен програмист“ за четвърта учебна година. Целта на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара [...]

Наредби за изменение и допълнение на Наредба №10 за организацията, Наредба №9 за институциите и Наредба №11 за оценяването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 13.09.2021 г.) НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. [...]