Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Иновативно училище – Информация за Проекта


Във връзка с писмо на МОН № 9105-384/29.12.2017 г., регистрирано с вх. №РУО1-30556/29.12.2017 г. Ви уведомяваме, че до 31 януари 2018 г. може да подавате училищни проекти за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2018/2019 година на адрес: ischools.bg.

Училищните проекти се подават единствено чрез електронен формуляр.

Моля да се вземе под внимание информацията, посочена в Насоките за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2018/2019 година -https://mon.bg/?go=page&pageId=1682&subpageId=1683

Ако училище е вписано в Списъка на иновативните училища в страната, но желае да разшири обхвата на иновационния процес за следващата учебна година като включи и други ученици, паралелки или випуски, не следва да кандидатства отново с нов проект, а да се опише в писмо до министъра на образованието и науката промяната, която предстои за учебната 2018/2019 година. Одобрената промяна ще бъде неразделна част от вече одобрения проект.

Срокът за изпращане на писмо до министъра на образованието и науката за разширяване на обхвата на иновационния процес е 31 януари 2018 г.

МОН изпрати информация относно изготвяне на училищни проекти за иновативни училища и процедурата по кандидатстване, в съответствие с действащата нормативна уредба:

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/01/19/Scan0037.pdf

Всяко училище: начално, основно, гимназия, обединено или средно  и училищата по чл. 39, ал. 2, т.1, 2 и 3  от Закона за предучилищното и училищното образование:спортни училища, училища  по културата и училища  по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

  1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението.
  2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.
  3. Използват нови методи на преподаване.
  4. Разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни планове.Вижте още:


Коментарите са затворени.