Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Иновативни училища по света – 2


Ученето трябва да бъде загадка, предизвикателство и самостоятелно откритие, произтичащо от социалното и интелектуално  любопитство на подрастващите.

7.P-TECH,Ню Йорк

P-TECH – Pathways in Technology Early College High School, New York City public high school

Това училище е създадено през 2011 г. за младежи от афро-американски произход в Бруклин, в сътрудничество между IBM и  New York City College of Technology. Училището предлага шестгодишна програма, която съчетава традиционното гимназиално с две години колежанско образование, достатъчно за да могат завършващите да получат степен на сътрудници.За шестте години на обучение в P-TECH обучаващите се получават заедно с гимназиалната си диплома и асоциирана степен в областта на инженерните(технологичните) науки. Много от тях продължават и след това и получават и бакалаварска степен. Така P-TECH въз основа на стажовете в IBM открива пред младите хора пряк път към кариера и възможност бързо и директно да се влеят в икономиката на страната.

P-TECH очертава нова територия в рамките на реформата на средното и висшето образование в САЩ и е първото училище в страната, което свързва в едно гимназиалното и колежанско  образование и реалния свят  на труда в индустриалното партньорство.Моделът P-TECH очертава новата визия за колеж – свързва в едно класната стая и работното място и отговоря на предизвикателствата към работната сила на 21-ви век. Само за 4 години моделът на P-TECH бе разпространен в още 40 училища в цялата страна.P-TECH ефективно работи за намаляване на високата младежка безработица сред малцинствата в САЩ.

8.Steve Jobs School. Amsterdam,

Това е училище, което отхвърля напълно общоприетото обучение.” Децата са различни и не бива да бъдат обучавани по еднакъв начин и с еднакви темпове”- смятат основателите му. В Steve Jobs School всеки ученик се обучава по индивидуален план на развитие (IDP)и достига целите на образованието със свой темп- със своя скорост, в зависимост от своите възможност и интереси. Резултатите на ученика се оценяват на всеки шест седмици и по негово собствено предложение, на родителите му или на ръководителя (треньора),   индивидуалния му план се регулира. В училището не се употребява термина „учител”, а треньор. Въз основа на постигнатите в дадения момент резултати, на детето се предлагат нови персонални образователни предизвикателства и инструкции и то само избира, как и с какво да продължи.

Всички ученици в 4-ти до 12-ти клас на училището получават таблети Ipad  напълно заредени с приложения, които ръководят индивидуалното им обучение. Целта е да се накарат децата сами да проектират собственото си образование.

В Steve Jobs School всяко дете от най-ранна възраст само разкрива какво иска да научи. Използват се съвременни методи и  се разкриват, стимулират и развиват неговите собствени способности и талант. Децата не зазубрят информация, а се учат как да я намерят, как да я филтрират според нейното значение  и как да я прилагат. Като работят заедно по учебни проекти, споделят нови знания и при презентации в групата усвояват важни социални умения, учат се да мислят критично и практически. Например по време на работа по общите проекти, едно дете може да изкаже страхотна идея, но тя се подлага на обсъждане и другите деца може да не я харесват, защото не е практична. Така детето се учи да мисли и действа така, че реално да решава задачи и проблеми.

Steve Jobs School  беше открито през 2015 г. и в Йоханесбург, ЮАР.

9.Brightworks School. San Francisco, California.

От 2 до 12 клас.

Това е училище, в което на децата са разрешени много неща, които родителите забраняват у дома. Децата може да се цапат, когато рисуват, моделират или конструират. Децата могат да разглобяват домакински уреди. Децата може да работят с режещи инструменти, може да правят опити с огън и вода. Не изпадайте в ужас. Всичко това те го правят стриктно наблюдавани и ръководени от своите учители и случаите на травми и наранявания не са повече, отколкото във всяко обикновено училище.

Перифразирано девизът на училището е „Всичко е интересно и ние можем да създадем всичко”. Обучението се   базира на естествената детска любознателност и премахва всякаква скованост и спънки за нейното удовлетворяване. Дори сградата на Brightworks School е необичайна-тя всъщност е един огромен склад, в който няма строго разграничени класни стаи, а в общата площ са обособени преливащи се едно в друго пространства. Освен с необходимите училищни мебели, този  просторен склад е  пълен с художествени творения на децата,  импровизирани театрални декори и укрепления, и всякакви предмети, с които те творят и развиват своята креативност.

Групите от ученици са със смесен възрастов състав. Учителският колектив се стреми да формира жизнен опит у  учениците чрез решаване на практически задачи в реални условия. Те поставят пред учениците теми за проучване и ги подпомагат в тяхното решаване, без да изземват лидерската роля на обучаваните. Децата са  пълноправни партньори в тяхното образование и то протича в атмосфера на  доверие, сътрудничество и творчество. В процеса на проучване на идеята, в нейното  изследване, създаване и изграждане, децата натрупват знания и умения.  Те работят с реални инструменти и реални материали. Поставени в ситуации на решаване на практически задачи в реални условия, децата се учат да мислят мащабно и практически  и правят невероятни неща. В училището се поощрява  любопитство им към света, развиват се техните  упоритост, постоянство и самоувереност. Качествата, които придобиват в  Brightworks School ги прави бъдещи граждани на света, които с лекота ще се приспособяват и успяват при всякакви условия и изисквания.

В седмичното разписание на училището петък е ден за сплотяване на училищната общност. Децата по свое желание се групират  на различни места в училището: в арт- студиото, в научната лаборатория, в библиотеката, в работилницата или  върху корковия подиум и провокирани от учителите си,  с вдъхновение  изследват, конструират, изработват, споделят и обменят своите идеи  и творят общи проекти.

„Светът се нуждае от повече хора, които виждат най-трудните предизвикателства, като интересни пъзели и задачи и имат творчески капацитет, умения и упоритост, за да ги решат и да го променят към по-добро. Ние възпитаваме такива хора, които изпитват радост да допринасят нещо за другите, а не да консумират само за себе си. Хора, които са активни, креативни и съпричастни. Хора, които разрушават социалните и икономически граници“-казват учителите в Brightworks School.

10.Carpe Diem Schools

От 3 до 12 клас.

Отвътре това училище прилича повече на офис сграда, отколкото на класни стаи. В централната зала, наречена The Learning Center  има 300 полузаградени кабинки- по една за всеки ученик. В училището учениците се образоват чрез персонализирано обучение, който съчетава строги онлайн учебни програми с обучение на основата на проекти, ръководени от високо-ефективни лицензирани учители в класната стая.

Пред всеки ученик има компютър, който ръководи неговото индивидуално обучение. ”Всички деца са различни и ние сме длъжни да подготвим всяко за живота след училище. За това обучението трябва да е персонализирано. Първо ние проучваме всеки ученик и след това адаптираме нашите програми конкретно към неговите нужди, така че да напредва и успява в постигане на образователните цели”- казва д-р Робърт Съмърс. Всеки ученик напредва със свои  собствени темпове и ако среща затруднения в неговото он-лайн обучение получава помощ от инструкторите ( учителите), които се намират в залата.”Моделът на Carpe Diem дава на учениците инструменти-методи и подходи, чрез които те сами градят своя образователен успех.

11. Innova Schools. Peru.

От детска градина до 11 клас.

Innova Schools е мрежа от 29 частни( но не скъпи) училища в Перу, в които се смята, че децата трябва да са по-самостоятелни в процеса на тяхното образование, за да успяват после в реалния живот. Сградите на училищата са проектирани от най-добрите световни архитекти и строителството им е финансирано от  перуанският милиардер Carlos Rodriguez-Pastor.

Целта на Innova Schools е чрез модерните технологии да вдъхнови децата към себепознание и познание. Учебния ден в училището е разделен на две части. В първата част от учебния ден учениците се обучават в класове от 30 души и са фокусирани върху решаване на проблемни задачи в сътрудничество под ръководтвото на учители, но с  минимална тяхна намеса. Втората част на деня е посветена на индивидуално учене, като учениците използват за целта сайтовете Khan Academy и Time to Know. Отделя се време и за групова работа – в обстановка, която е проектирана да бъде модулна и приспособима към мястото извън класната стая.

Отделя се време и за социални контакти в училищната общност и навън. В Innova Schools всички деца възприемат образованието като социално предизвикателство пред самите и в края на годината те представят своите постижения заедно. Моделът на Innova Schools действително работи, което се потвърждава от държавните тестове по математика, където средната успеваемост за страната е 17%, а за Innova Schools-61%.

12. Summit Schools

Мрежата от училища са предимно  за ученици от 9 до 12 клас в щатите Калифорния и Вашингтон, но има и такива, които включват ученици още от началния етап на образование. В Summit вярват, че всеки ученик е способен да постигне успех. Мисията на тези училища е да подготвят всеки свой ученик за успешно влизане и обучение в колеж или университет, да е способен да изгради кариера и да стане полезен член на обществото-96 %от завършващите биват приемани във висшите училища.

За Summit Бил Гейтс казва „Персонализираният подход, основан на използване на високите технологии, дава възможност на учащите се сами да ръководят своето собствено обучение. Това е един от най-ефективните начини да се учат децата”.

Макар, че учениците са групирани по класове чрез платформа  за индивидуално обучение (PLP),  всеки ученик проектира самостоятелно и се обучава по свой собствен индивидуален план. Може в рамките на определен модул да избира за изучаване теми, от които го интересуват. Когато приключат с  даден урок, учениците веднага получават оценка, която показва степента на усвояване. Като активна страна  в собственото си образование,  те се учат на отговорност и самостоятелност, а учителите ги подкрепят и балансират техните учебни планове, така че всеки ден всеки ученик да отбелязва напредък.

В началното училище всеки ден разписанието на учениците включва по: 30 минути четене, решават математически задачи по 30 минути, обучават се самостоятелно он-лайн, обсъждат със своите ментори различни теми, имат избираеми дисциплини и общуват с останалите в училището деца по време на Community Time.

Макар, че децата самостоятелно проектират и ръководят своето индивидуално  учене, учителите имат важна роля в този процес. Учителите намират нужния баланс между целите на обучението  и интересите и възможностите на конкретния ученик и съответно коригират новото съдържание по дадена дисциплина, което ученикът трябва да усвои.

Освен преподавателите по различните дисциплини, в училището работят и ментори-наставници.Всеки ученик е ръководен от свой ментор в продължение на всичките  4 години. Обикновено един наставник работи с 12 ученика, опознава добре интересите и възможностите им,  партнира си и с техните семейства. Всяка седмица наставниците обсъждат със своите ученици напредъка им в достигането на учебните цели и текущите проекти и набелязват цели и планове за следващата седмица. Макар, че се обучават по индивидуален план,  често учебните проекти изискват работа в екип и така учениците развиват уменията си да комуникират и взаимодействат помежду си. Учителите развиват когнитивните умения на учениците, подпомагат ги  да си разработят стратегии за учене и да изградят навик за постигане на успех и радост от ученето. В дома си учителят също разполага  със софтуер, с който  може да следи резултатите и постиженията на своите възпитаници и тази постоянна обратна връзка е ключова за персонализирането на обучението и дали  е необходима намеса.

Редовно учениците правят презентации на  резултатите от тяхното обучение пред другите и така развиват способността си да говорят публично- едно от ключовите умения в живота.

Четири пъти през учебната година нормалният учебен процес по седмичното разписание на обучение по основните дисциплини се  прекъсва и се фокусира за по две седмици само върху избираемите предмети:изкуство и дизайн, бизнес и медии, лидерство и общество, технологии, здраве и благополучие, планиране на бъдещето и др.
Вижте още:


Коментарите са затворени.