Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за ноември, 2016
Дуално Обучение

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) (Обн. – ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) В България през последното десетилетие на пазара на труда е налице огромен [...]

Указания и Образец на Медицинска Извинителна бележка

С Писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на  здравеопазването са дадени указания 1,2 за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинското лице, издало [...]

Фокус с  хартиена лента

Фокус с хартиена лента

Знаете ли, че фокусите не са магии, а   хитрости основани на добро познаване на законите на  науката. Например, ако увиете няколко пъти около тръба хартиена лента и после я срежете по права наклонена линия заедно с тръбата, след като разгънете лентата, тя ще е срязана на две по дължина с вълнообразен( с формата на [...]

Емил от Льонеберя

Емил от Льонеберя

Малкият Емил е голям палавник и често го наказват, но сестричката му Ида даже му завижда затова, защото затворен в плевнята Емил майстори своите дървени играчки.