Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за септември, 2016
Етикети за Отпечатване

Етикети за Отпечатване

Весели и красиви етикети за надписване на тетрадки и учебници. Принтирайте, изрежете, намажете с лепило и залепете! С такива етикети уроците  се учат по-приятно и домашните се пишат по-лесно.

Международен  ден на мира

Международен ден на мира

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН, под мотото“Един ден мир“. Инициативата  „Един ден мир“ дава възможност на милиони хора да засвидетелстват подкрепата си, съгласуват и насочат своите усилия  за един мирен и сигурен свят. Най-хубавата дума Какво ни свързва нас -децата – в огромната [...]

Електронната платформа за кандидатстване по проект“Твоят час“

Писмо от МОН: Във връзка с извършен анализ на направеното разпределение на разходите за извънкласни дейности по групи и генерираните училищни програми, Ви информираме следното: 1. Необходимо е да направите проверка на въведените часови ставки и разпределените разходи и до 09.02.2017 г. да генерирате отново училищната програма за учебната 2016/2017 г. по проекта. 2. В [...]

Венец от моливи за първия учебен ден

Венец от моливи за първия учебен ден

Посрещнете първолаците с венец от моливи и пастели на вратата на класната стая в първия учебен ден. Колкото повече тематична украса има, толкова по-траен и радостен ще остане за тях спомена от деня, в който за първи път са прекрачили прага на родното училище. Изрежете два еднакви кръга от корк, шперплат или дебел твърд картон. [...]

Проект“Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Срокът за регистрация в системата на всички заинтересовани, работещи по проекта се удължава до 12.10.2016 г., включително. Целта е да се даде възможност на всички да направят регистрация на търсените и предлагани извънкласни дейности. Заповед № РД 09-1508/ 06.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Инструкция за изпълнение на [...]

Нови Държавни Образователни Стандарти

Закон за предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; … бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Закон за професионалното образование и обучение (Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., …, изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.) Нови наредби в средното [...]