Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за юли, 2016
Специален сайт на МОН с информация за учители и родители

Министерството на образованието и науката създаде специален САЙТ НА МОН С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА ОТ 1 АВГУСТ 2016 г. на  НОВИЯ ЗАКОН ЗА  УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: http://zareformata.mon.bg/ В сайта има информация и за квалификация на учителите. Въпроси може да се задават и [...]

Как ще се оценяват резултатите от обучението на учениците ?

Според влизащия в сила на 1 август Закон за предучилищното и училищното образование, учителите вече ще аргументират оценките, които поставят, както при писмено изпитване, така и при устно изпитване. Това е записано в проекта на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Проектът на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите [...]

Адреси на електронните страници на Регионалните инспекторати по области

СВОБОДНИТЕ  МЕСТА СЛЕД IІ-РО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС – 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА СА ОБЯВЕНИ НА САЙТОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07. 2016 г. Регионални инспекторати по образованието http://www.mon.bg/?go=page&pageId=5&subpageId=324 Област Благоевград web: http://www.rio-blg.com/ Област Бургас web: http://www.rioburgas.org/ Област Варна web: http://rio-varna.bg Област Велико Търново web: http://riovt.org/ Област [...]