Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

РЕАКТИВЕН МОЛЕКУЛЕН ДВИГАТЕЛРЕАКТИВЕН МОЛЕКУЛЕН ДВИГАТЕЛ

  • Изрежете картонен кръг с посочената на фиг.1 форма.
  • Поставете го в съд с вода, като в каналчетата закрепите по едно зрънце камфор(трябва да купите от аптеката камфоров спирт и да оставите шишенцето отворено , за да се изпари спирта.НА ДЪНОТО ЩЕ ИЗКРИСТАЛИЗИРАТ КАМФОРОВИ ЗРЪНЦА).
  • Кръгът се завърта.( Можете да замените камфора с капки силен сапунен разтвор).
  • Може да направите оръдие със сапунен двигател(фиг.2).Капнете капка сапунен разтвор зад снаряда.Той се изстрелва.Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "РЕАКТИВЕН МОЛЕКУЛЕН ДВИГАТЕЛ"