Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Фокус със свещ


ЗАПАЛВАНЕ НА СВЕЩ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Задължителен родителски контрол!

  • Запалете свещ и след минута я изгасете с леко духане.
  • Поднесете запалена клечка към извиващият се над свещта бял дим.Тя пламва отново.Защо?
  • Когато изгасим свещта, температурата на стеарина(веществото, от което е изработена свещта) е достатъчно висока и той продължава да се отделя под формата на пари( бял дим).Те запазват запалителната си способност и при допир с пламъка на клечката веднага се възпламеняват.Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Фокус със свещ"