Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Направи модел на Водна турбина


Държете тази турбина под течаща от крана вода и тя ще се върти.

  • Изрежете цилиндрична кутия  от пластмасова бутилка.
  • Направете с ножицата  8 равномерно разположени  отвора близо до дъното и два   симетрични в горната част на кутията.
  • Пъхнете острието на молива в един от долните отвори. Натиснете молива, докато острието му опре в стената отсреща. Направете това с всеки от долните отвори, за да станат наклонени.
  • Привържете с къс конец двата горни отвора. Вържете дълъг конец в средата на късия. На другия край на дългия конец завържете молив.
  • Поставете турбината под крана със студена вода, като я държите за молива. Когато тя се напълни, водата бликва от долните отвори и турбината се завърта.
  • Защо става така? Водата изтича косо през наклонените отвори. Струите избутват бутилката назад и я карат да се върти в обратна посока.Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Направи модел на Водна турбина"