Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Направи ВУЛКАН В БУТИЛКА


  • Налейте в две еднакви стъклени широкогърлени бутилки вода, в първата –студена, а във втората –гореща оцветена с водоразтворима боя.
  • Поставете картонен квадрат върху бутилката с оцветена вода и като го придържате, я обърнете. Поставете я върху първата бутилка(фиг.1) така, че точно да съвпаднат гърлата на двете.
  • С много бързо движение, като придържате горната бутилка, издърпайте квадрата.
  • Хванете и двете буилки и без да измествате отворите им ги обърнете(фиг.2).
  • Вулканът изригва!

Защо става така? Топлата  оцветена вода е по-лека от студената и се устремява нагоре, а студената потъва надолу и допълнително изтласква топлата
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Направи ВУЛКАН В БУТИЛКА"