Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Подреди плочките на доминото


Домино

Сменете местата на две двойки плочки така, че сборът от точките във всеки от трите вертикални и трите хоризонтални реда да стане равен на 15.

ОТГОВОР:

Отг:Трябва да се променят местата на плочките 2:2  и 3:3, а също така 5:1 и 0:5
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Подреди плочките на доминото"