Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

МАГИЧЕСКИ КОНЕЦВ купа с вода пуснете завързан конец. Той образува неправилна затворена фигура.Вземете клечка за уши и я потопете в препарат за миене на съдове. След това потопете клечката в заградения от конеца участък на водата. Конецът се изпъва и заема формата на окръжност. Явлението се дължи на моменталното разпръскване на препарата , който разкъсва силите на привличане между молекулите на водата . Освободените молекули се понасят радиално навън от точката, където е потопена клечката и опъват конеца докато приеме формата на окръжност.

Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "МАГИЧЕСКИ КОНЕЦ"