Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ЗВУКОВИ ПРЪСТЕНИЗадължителен родителски надзор!

Може от разстояние да угасите свещ само със звук.Как става това?

Звуковите пръстени носят голяма сила със себе си. Те се получават , ако чукате по относително голям предмет на растояние от няколко метра.За да изгасите свещ ви е нужен по-малък предмет върху , който да чукате (например кутия от адаптирано бебешко мляко). На капака изрежете кръгъл отвор с диаметър около 4 см. Затегнете здраво капака на кутията. Дръжте кутията с отвора напред на около метър от пламъка на свещта. Удряйте дъното на кутията с отчесени движения. С няколко опита, като се движите  напред-назад, ще  определите точно разстоянието. Може да направите звуковите пръстени видими. Необходимо е да излезете навън. Запалете малко тоалетна хартия и щом тя запуши, махнете капака на кутията и сложете хартията вътре.Затегнете капака. При удряне вече ще виждате звуковите пръстени, които ще изгасят отново запалената свещ, ако спазвате вече уточненото разстояние.
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "ЗВУКОВИ ПРЪСТЕНИ"