Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ЗАБАВНО ТОПЧЕ И ПОДСКАЧАЩА МОНЕТА1.Вземете чиста половинлитрова бутилка от минерална вода. Направете си от хартия малко топче, което лесно да влезе през отвора на бутилката. Вземете бутилката и я поставете хорзонтално. Доближете я до устата си и духайте в отвора. Въздухът, който духате в бутилката , затопля дъното и долната и страна . Затова въздухът отскача обратно към отвора и увлича топчето да излезе навън. Повторете опита с различни по големина бутилки и топчета от различна хартия.


2.

Вземете стъклена бутилка с тясно гърло и една монета
(например  пет  стотинки). Потопете гърлото на бутилката и монетата в купа с леденостудена вода. След няколко минути извадете бутилката и монетата. Сложете монетата върху отвора на бутилката.Обгърнете с топли длани бутилката и изчакайте няколко секунди. Монетата ще започне да подскача. Причина затова е затопленият от вашите длани въздух вътре в бутилката. Той се разширява и като се опитва  да излезе от бутилката, повдига монетата на тласъци.
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "ЗАБАВНО ТОПЧЕ И ПОДСКАЧАЩА МОНЕТА"