Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

БАТЕРИИ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Трябва ви батерия? Купете си лимони или картофи.

Напълно е възможно да получим ток от кисели плодове и зеленчуци.

ЛИМОНЕНА БАТЕРИЯ

Необходими материали:

Една медна пластинка, една цинкова пластинка , лимон, изолиран меден проводник и малка лампичка ( такива има във фазомерите) или малък настолен електронен часовник.

Изпълнение:

  • Свържете двете пластини към две отделни части от проводника.

Внимавайте пластинките да са чисти.

  • Свържете другите краища на проводниците към малка лампичка(например такава има във фазомера).
  • Забийте двете пластини в лимона, като внимавайте да не се докосват. Лампичката ще светне(фиг.1). Електрическият ток се произвежда благодарение на химичната реакция между киселината на лимона и цинка.Цинкът се окислява като неговите електрони преминават в киселината .Медта в конструкцията служи само за затваряне на веригата. Ако токът, който произвежда батерията е недостатъчен да светне лампичката, може да го докажете като увиете проводника около малък компас.. Стрелката му ще мръдне. Друга възможност е да свържете последователно два лимона с пластини в тях в реда показан на фиг.2.
  • КАРТОФЕНА БАТЕРИЯПрави се по абсолютно същия начин както лимонената батерия, като лимона се заменя с голям сочен суров картоф. Пластините може да се заменят с обикновени парчета от медна и цинкова тел. Вместо лампичка във веригата може да се свърже с проводниците на обикновена телефонна слушалка. Чува се ясно непрекъснато пукане.Комбинацията на лимона с пластините и картофа с теловете представлява галваничен елемент, в който електрическата енергия се получава по химичен път.Първият такъв елемент е изобретен от италианският лекар Галвани. Затова тези елементи носят неговото име.
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "БАТЕРИИ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"