Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година’
Списък на иновативните училища за учебната 2022/2023 година

РЕШЕНИЕ № 601 ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година [...]

Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-3479/06.07.2022 г. на министъра на образованието и науката за възлагане изпълнението за 2022/2023 учебна година на одобрените нови проекти за иновации по чл. 70, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 07.07.2022 г.) Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане [...]