Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Проект „Образование за утрешния ден“’
Проект „Образование за утрешния ден“

Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)” продължава и през учебната 2022/2023 година със сформиране на клубове по интереси за компютърно моделиране/кодиране, в които се включват ученици от V [...]

Проект „Образование за утрешния ден“

Съгласно общите изисквания за информация и комуникация в указанията по изпълнение дейностите на проекта, училищата и детските градини, изпълняващи дейности по проекта следва да: – поставят информационни материали, плакати, табели на видно място в сградите, където е регистриран официалният адрес на институцията. – поставят информационни табели на местата, където се провеждат дейностите и се съхраняват [...]