Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘индивидуални изпити присъствено’
СРОЧНИТЕ ОЦЕНКИ ДА СЕ ОФОРМЯТ ПРИСЪСТВЕНО

Във връзка с приключването на първия учебен срок на 31 януари 2022 г., министърът на образованието и науката акад. Николай Денков в писмо до началниците на регионалните управления на образованието даде указания текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, да се провеждат присъствено. Правилото да [...]