Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘дати ДЗИ 22/23’
Заповеди за учебната 2022 – 2023 година

заповед №РД09-897/25.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание сесия май – юни на учебната 2022/2023 година. Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през [...]