Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповед , относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г.

заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Заповед , относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г.

заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката

1.Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен по предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците.

2.За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата.

3.За  седмокласниците  Националното външно оценяване по български език и литература ще бъде на 15 юни, а на 17 юни на НВО по математика.

4.Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да допускаме струпване на ученици преди и след изпита пред училищата.

5.Предлага се отмяна на НВО в 4-ти и 10-ти клас тази година.

6.Приемът в 5 клас на математически гимназии ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни.

7.На 27 и 28 юни по региони ще се проведат националните кръгове на олимпиадите по всички предмети. Те са важни, за да бъдат излъчени национални отбори за участие в международни олимпиади, за прием във висши училища и отпускане на стипендии.

8.За десетокласниците от обединените училища ще се вземат резултатите от вътрешното оценяване в удостоверенията им.

9.Учениците от 12 клас ще имат възможност да се явят при спазване на мерките за сигурност на изпити за промяна на оценката.

10. Новата учебна година ще започне на 15-ти септември и няма да се налага прехвърляне на учебен материал от тази. През лятото ще се търси възможност учениците, които имат нужда от допълнителни часове, да работят в училище, но отново при спазване на хигиенните изисквания и на малки групи.

11.Материалът, който няма да бъде включван в изпитите можете да намерите тук:

Материал, който няма да бъде включван в изпитите през настоящата учебна година

Няма да се включва следното учебно съдържание:

VII клас

НВО по БЕЛ в края на VII клас

 • ·Сложно съставно изречение
 • ·Сложно смесено изречение
 • ·„Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов
 • ·„Неразделни“, Пенчо Славейков
 • ·„Заточеници“, Пейо Яворов
 • ·„По жътва“, Елин Пелин
 • ·„По жицата“, Йордан Йовков

НВО по математика в края на VII клас

 • ·Неравенства– линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0,ax + b > 0, ax + b ≤0  и  ax + b ≥0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства
 • ·Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат

XII клас

ДЗИ по БЕЛ

 • ·Лирика, Никола Вапцаров
 • ·„Тютюн“, Димитър Димов
 • ·„Железният светилник“, Димитър Талев

ДЗИ по история и цивилизация

 • ·Историческо развитие на България след Първата световна война до наши дни

ДЗИ по география и икономика

 • ·Североизточен регион
 • ·Северен централен регион
 • ·Северозападен регион

ДЗИ по физика и астрономия

 • ·Елементарни частици
 • ·Еволюция на звездите
 • ·Поглед към Вселената

МОН публикува в своя YouTube канал образователната поредица „Матурата на фокус“ с уроци, които подпомагат  подготовката на зрелостниците за изпита по български език и литература (БЕЛ).

Първите 20 видеоурока могат да се гледат и на сайта на БНТ 2. Те се излъчват от 4 май в делничните дни – в 11.15 часа, и в 16.15 часа. Останалите 22 урока, които вече се снимат в студиото на БНТ, ще бъдат качени също в канала на МОН.  Уроците се фокусират основно върху извеждането на езикови правила, представянето на ключови теми, идеи, мотиви, образи и герои на включени в учебно-изпитната програма творби, и на илюстрирането с примери и задачи


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Утвърденият  държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област София-град е както следва:

 1. Прием в VIII клас в профилирани и в професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средни и в обединени училища, дневна и дуална форма на обучение – 388 паралелки /Приложение 1/.
 2. Прием в VIII клас в паралелки в задочна форма на обучение – 3 паралелки /Приложение 2/.

Държавният план-прием е разпределен по училища, съгласно приложените таблици.

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещенията на градски паркове и градини

Със своя заповед министърът на здравеопазването разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

- деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните :

1.Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места, както и придвижването по обозначените маршрути.

2.Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините.

3.Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

4.Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

5.На база заповедта на министъра на здравеопазването, кметовете на общини следва да създадат необходимата организация за прилагане мерките, съобразно спецификите на съответните градски паркове и градини на територията на общините.

С пълния текст на Заповед РД-01-239/26.04.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.
PDF файл, 53,2 KB, качен на 26.04.2020

От  27 април, се разрешава разходката в 10 от големите паркове на София за деца с родителите им, бременни жени, единично спортуващи и собственици на домашни кучета.

Парковете, които се  отварят за разходки са: Борисова градина, Борисова градина – лесопарк, Южен парк, парка на НДК, парк „Гео Милев“, Западен парк, Северен парк, парк „Заимов“, парк „Студентски“, парк „Дружба“. Паркът на НДК II част е разрешен само за извеждане на домашни любимци.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАРКОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕТО НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

☑️ Разрешава се разходка на деца с родителите им и на бременни жени в големите паркове на София.

☑️ Препоръчителна възраст на децата – до 12 г.

☑️ Децата могат да бъдат извеждани в парка само от членове на семейството между 9.30 и 18.30 ч.

☑️ Единично спортуващи и собственици на кучета могат да използват парка до 9.30 и след 18.30 ч

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА:

➡️ Носенето на предпазни маски е задължително.

➡️ Спазвайте дистанция 2,5 м от други семейства

➡️ Влизайте в парка само от отворените входове. Страничните входове са затворени.

➡️ Използвайте обозначените маршрути за разходка.

➡️ Избягвайте да докосвате повърхности – използвайте дезинфектант и ръкавици.

➡️ При разходка на домашни кучета, използвайте повод.

➡️ Спазвайте указанията на служителите в парка. Те се грижат за Вашето здраве!

ЗАБРАНЯВА СЕ:

❌ Събирането на деца и възрастни от различни семейства.

❌ Използването на детски и спортни съоръжения, и пясъчниците.

❌ Игрите на деца в група и с общи играчки.

❌ Сядането на пейки. Сядането на тревата и правенето на пикник.

❌ Употребата на алкохол на територията на парка.

ПРЕПОРЪКИ:

✅ Не посещавайте парка, ако имате симптоми като – температура, кашлица, задух.

✅ Ако видите, че в парка има много хора, не влизайте!

✅ Не оставайте повече от 2 часа.

✅ Изхвърляйте отпадъците си в контейнерите извън парка.

✅ След прибиране от разходка, измийте ръцете си и почистете дрехите.

✅ Проверете маршрутите за разходка на адрес https://www.sofia.bg/routes-parks-covid-19 и във вайбър групата: Join COVID-19 | Столична община – https://invite.viber.com/… on Viber

СХЕМИ НА МАРШРУТИТЕ ЗА РАЗХОДКА В ПАРКОВЕТЕ И ГРАДИНИТЕ:

За осигуряването на реда ще се грижат 40 служители на аварийната дирекция на Столична община, доброволци към Столична община, екипи Общинска полиция и СДВР, заедно с велопатрули, конни патрули и охранителни фирми.

Направете виртуална разходка в галерия или музей, образовайте се като се забавлявате.

I.БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

Национална галерия

Галерията предлага дистанционна разходка в постоянните експозиции и временните изложби в нейните филиали: Квадрат 500, Двореца, Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски”, Музея на социалистическото изкуство, Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство. Посетете страниците:

http://nationalgallery.bg/bg/exhibitions/

http://nationalgallery.bg/bg/study/highlights/

http://www.sofiaarsenal-mca.org

В YouTube:

http://www.youtube.com/channel/UCzOxVjIomsxv_iZAjtGA9Tg

Национална галерия - Двореца

В неговите зали се показват временни изложби на българско и чуждестранно изкуство. Разходете се в Двореца ТУК.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

Ето къде можете да разгледате онлайн някои от експозициите: http://nlmuseum.bg/, изберете секция „ВИРТУАЛНИ РАЗХОДКИ“ за различните филиали

Регионален исторически музей – София

Постоянната експозиция обхваща период от повече от осем хиляди години. Те са групирани по теми – „Наследството на древността”, „Силата на духа”, „Династичната връзка с Европа”, „Софийската улица”, „Дворцовият кабинет”, „Държавни и общински институции”, „Домът и облеклото на софиянци”, „Културен живот и развлечения”.

http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/galeria

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО

В експозицията са показани: произведения на изобразителното изкуство, които отразяват важни моменти от живота и революционното дело на Апостола, вещи, документи и снимки на Васил Левски, научни биографични изследвания и литературни творби на български и чуждестранни автори, посветени на Апостола.

Виртуален тур:

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%80/

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/виртуален-тур/?fbclid=IwAR2t_PtHmlXQCJq654N2PR-EluUq24BHBth3zx9lCsEIqbwsys_HzSD6T2o

Образователна програма „Аз уча в „Музей Васил Левски“ – за деца в начален етап на обучение /1-4 клас/.

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/образователни-програми/?fbclid=IwAR18lVWyv4wV9yzVVZnmHpFbUF7jKcir3zEwEhGehB735hzAnVrrnqAg6pw

и

https://www.youtube.com/watch?v=3KF4mKVp4d8&fbclid=IwAR17MfpziWGd0l6UhHPagt4ay-TID07q0weJbtPdSVEKG8zsxjdWaAYd-4k

Втора виртуална разходка с екскурзовод в музея:

В родната къща на Апостола – виртуален тур с екскурзовод Пламена Москова

https://youtu.be/t8RGVzKPFno

Фейсбук:

https://www.facebook.com/muzeilevski/?rf=125848684277542&redirect=false

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ“

В него се съхраняват, опазват и експонират лични вещи, документи, издания, произведения на българското изобразително изкуство и др. материали, свързани с живота и делото на Христо Ботев, неговото семейство и съратниците му.

Онлайн ресурси: http://muzeibotev.com/main_bg/4047_galeriia.html

Национален природонаучен музей

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Експозициите на музея заемат 4 етажа с 15 зали. Музеят предлага виртуална разходка сред 4 от тях ТУК.

Национален музей „Земята и хората”

Разгледайте наличните онлайн колекции на музея ТУК.

Нова презентация на Националния Музей „Земята Хората“, качена

на страницата на музея, към 16.04.2020 г.

https://www.facebook.com/Earth.and.Man.National.Museum/videos/228998654975289/

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ :

На www.etar.bg/ekspozitsiya-i-izlozhbi имате възможност да разгледате отблизо единствената в България колекция от действащи водни съоръжения, да надникнете в занаятчийските работилници, да обиколите вторите етажи на къщите където са разположени жилищни експозиции от епохата на Възраждането или да се запознаете с разнообразни архитектурни обекти с обществено значение.

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“

Открийте тайните на Боженци във видео импресията „Боженци една сбъдната приказка“.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=k6v09OzQjuE&feature=emb_logo

https://bojentsi.com/bg/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/

Къща-музей Алеко Константинов, Свищов

Оригиналната виенска мебел и предмети на бита и разкоша от онова време неусетно пренасят посетителя на музея в атмосферата на предосвобожденската епоха. В останалата част на етажа чрез снимки, книги, писма и лични вещи са показани човешките, творчески и обществени стремления на писателя. Разходете се в къщата ТУК.

Виртуални разходки, представящи експозициите на РИМ – Бургас:

https://www.google.bg/maps/@42.494392,27.474796,3a,75y,261.37h,93.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNnEv4tOTZzfMLfDBnYP7k44_5LgEkLp7qNTgek!2e10!3e11!7i8192!8i4096?hl=bg

https://www.google.bg/maps/place/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.4945928,27.4745556,3a,75y,179.36h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMUdug9Nnl9bOCZLHCI_Zi_2GuVBDj13YMgzndk!2e10!3e12!7i13312!8i6656!4m12!1m6!3m5!1s0x40a694c0ddf86d9f:0xc94ac613b7e18574!2z0JjRgdGC0L7RgNC40YfQtdGB0LrQuCDQvNGD0LfQtdC5INCR0YPRgNCz0LDRgQ!8m2!3d42.4946!4d27.4744302!3m4!1s0x40a694c0ddf86d9f:0xc94ac613b7e18574!8m2!3d42.4946!4d27.4744302?hl=bg

https://www.google.com/maps/@42.4961598,27.4750782,3a,75y,46.98h,86.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOkw9KjmlYoslVEQ4VKrFU-TNc9leqWM61eOqhg!2e10!7i13312!8i6656?fbclid=IwAR0u2n0qW119g6Cz1qVfAK3fYoJA82Rx-Pg-i3AKTVaMngmn6eBjgP7e2Ag

https://www.google.bg/maps/place/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.4937223,27.4754251,3a,75y,174.08h,82.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNgBnxM8dAjVxF-VstW1Kg1zXG22mLYlr8pIOnY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNgBnxM8dAjVxF-VstW1Kg1zXG22mLYlr8pIOnY%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya151.413-ro-0-fo100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40a694c1374a04ff:0xbdb1d29a1af51b72!8m2!3d42.4936329!4d27.4754709?hl=bg

Плиоценски парк, село Дорково

Плиоценският парк в Дорково е палеонтологичен музей, който представя находки от плиоцена, открити в палеонтологичното находище в местността Елин кладенец  около Дорково. Това е най-голямото палеонтологично находище на Балканите и втората най-значима експозиция в Европа. Разходете се в музея ТУК.

Червената църква, Перущица

Червената църква е един от бисерите на раннохристиянската архитектура в Европа, архитектурен и археологически паметник от национално значение. Разгледайте църквата ТУК.

Тракийска гробница, Казанлък

Състои се от коридор, правоъгълна предгробна и кръгла погребална камери. Двете камери са изградени от тухли споени с хоросан, а стените и подовете им са покрити с трипластова мазилка, върху която са нанесени стенописи в техники темпера и фреско. Направете виртуална разходка ТУК.

Тракийската куполна гробница, Мезек

Тракийската куполна гробница с. Мезек (ІV-ІІІ в. пр. Хр.)  е великолепно архитектурно творение. Тя е най-голямата и една от най-интересните и внушителни куполни гробници от микенски тип в Тракия. Запазена е изцяло в оригиналния си вид. Разгледайте гробницата ТУК.

Национален археологически институт с музей при БАН

Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи.

http://naim.bg/bg/content/category/300/54/

Културен център “Двореца” – Балчик

Виртуален тур: https://www.dvoreca.com/bg/video-tourbg.html

Художествена галерия – Русе

 1. Виртуална изложба, посветена на Великденските празници. Представени са творби на 31 автори – живопис, графика, скулптура. Изложбата е достъпна на сайта на галерията ruseartgallery.weebly.com/, секция Новини, както и на страницата във Фейсбук www.facebook.com/ruseartgallery/.
 2. YouTube канал на Художествена галерия – Русе.

https://www.youtube.com/channel/UCahnOaqpaTvPj7aZCcq_Tpg/featured

Видеа от изложби, пърформанси и детски проекти.

Регионален етнографски музей – Пловдив

Музеят представя бита, културата и традициите на двете етнографски групи, населявали Родопите, Тракия и Средногорието – рупци и тракийци. Съвместно с Google Cultural Institute, Регионален етнографски музей – Пловдив е качил четири виртуални изложби на платформата Google Arts and Culture (https://bit.ly/2VceT57), които са видими и на официалния сайт на музея (https://bit.ly/39Nrd0L). Виртуална разходка на втория етаж на експозицията в сградата на РЕМ – Пловдив също може да бъде видяна чрез платформата Google Street View, а препратка към нея може да бъде намерена отново в сайта на музея (https://bit.ly/3bUG0Iv).

Освен виртуалните изложби можете да разгледате и фонда на Регионален етнографски музей – Пловдив на сайта https://bit.ly/34eLfAe.

Официален сайт: http://ethnograph.info/

Facebook: www.facebook.com/remplovdiv

Instagram: ethnographic_museum_plovdiv

Градска художествена галерия – Пловдив

https://www.youtube.com/watch?v=TVCsDWA3e_4

2. В страница http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/default.aspx е представен виртуален тур в Постоянна експозиция „Икони“ на Градска художествена галерия – Пловдив

Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик

На официалната страница на галерията са публикувани картини и скулптури от колекциите във фонда на ХГ „Станислав Доспевски”.

http://artgallerydospevski.com/bg/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/

Национален военноисторически музей (НВИМ)

За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, свидетели на българската и европейска военна история. Разходете се в музея ТУК. За всичките си последователи и любителите на историята Музеят събира на едно място разнообразно виртуално съдържание в своя „Виртуален музей“, който е достъпен на сайта.

Онлайн ресурси:

https://www.facebook.com/NationalMuseumOfMilitaryHistory/

https://www.instagram.com/war_museum/

https://twitter.com/WarMuseum1916

https://www.youtube.com/channel/UCCdgyEce51P8jahUfN0sZTw?view_as=subscriber http://www.militarymuseum.bg/

Филиалите на Националния военноисторически музей също са достъпни онлайн в страниците и профилите си във Facеbook и Instagram.

Музей на Авиацията:

https://www.facebook.com/AviationMuseumKrumovo/

https://www.instagram.com/ma_krumovo/

Военноморски музей – Варна:

https://www.facebook.com/Navalmuseumvarna/

https://www.instagram.com/naval_museum_varna/

Парк-музей на бойната дружба 1444 г. „Владислав Варненчик“:

https://www.facebook.com/ParkMuseumVladislavVarnenchik/

https://www.instagram.com/park_museum_varna/

БЪЛГАРСКА МУЗЕЙНА ТЕЛЕВИЗИЯ С ВЕСЕЛИНА ВАЧКОВА

https://www.youtube.com/watch?v=1RBRDwRBXaM&t=10s&fbclid=IwAR3TlOIiaJbhG2bazTNThWCsAjX87FInUbP7D42nEQe6-M2JyXgq9gvv2DA

https://www.youtube.com/watch?v=nlu2vBUuXs4&feature=push-sd&attr_tag=eGIxZ06bu5NStVhL%3A6&fbclid=IwAR2cS0yvwGmrFfVln2Oixn6ofPzjOlpTv0PXly2FoYLLQSQpVaNvL9NEcV4

КИНО В МУЗЕЯ

 1. „Аладжа манастир“ филм на Николай Йотов https://www.youtube.com/watch?v=gPMH-03CCsM&fbclid=IwAR1i3KnVlFMFHkRiLpb-TxexbpJkzS39d027WVKTibiwKEl3UeglanAUCNo
 2. „Истината за Орфей“

https://www.youtube.com/watch?v=H9Sqr7-qFAI&fbclid=IwAR0-ZikgUvMVc71dY-     cdaU9sknlqpZni6MoLOZhOX6NSH2qTDWM11_DiPN8

Регионален исторически музей-Велико Търново

Пълна информация за обектите на Регионален исторически музей-Велико Търново може да бъде намерена на сайта www.museumvt.com

От 27 март 2020 г. Регионален исторически музей-Велико Търново стартира виртуална версия на рубриката „Непознатото наследство“ (Из тайните на миналото). В рамките и, чрез 360-градусови снимки и 3D анимация, се представят непознати и любопитни експонати от фондовете на музея.

Филмите са достъпни в канала Регионален исторически музей-Велико Търново в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCEizippSzWRI_j-0a1Q5qoQ.

По повод 141 години от приемането на Търновската конституция  от 13 април 2020 г. на сайта на музея  www.museumvt.com и във Фейсбук страницата му ще може да се види изложбата „Търново и българският парламентаризъм“, както и виртуална разходка в залата на Учредителното събрание в музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново.

Регионален исторически музей – Стара Загора

Съхранява ненадминати шедьоври на най-голямата праисторическа колекция в Европа; високостойностни сбирки от антично стъкло и бронз, многоцветни мозайки; уникати на средновековното изкуство; богата нумизматична и етнографска колекция; ценни реликви и документи от различни епохи.

Официален сайт на музея: www.rimstz.eu Официална страница във фейсбук: https://www.facebook.com/rim.stz/

Дом на киното и София филм фест

Домът на киното и София Филм Фест са подготвили изненада за своите верни фенове! Възможен е свободен достъп до великолепната филмотека на платформата за арт-кино MUBI. За целта е достатъчно да заявите своето желание да станете член на виртуалния клуб на Дом на киното на добре познатия електронен адрес press@siff.bg – и ще получите линк за достъп към богатата библиотека на MUBI.

СВЕТОВНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

МУЗЕЙ „ЛУВЪР“

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

„КОЛИЗЕУМ“

https://www.il-colosseo.it/en/visita-virtuale.php

„ЕРМИТАЖ“

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en

МУЗЕЙ „СМИТСОНИЪН“, САЩ

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

БРИТИШ МЮЗИЪМ

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА КИТАЙ

http://en.chnmuseum.cn/exhibition/#rep_exhibitions

Може да ползвате платформата Art and Culture на Google.

БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

Национална галерия

Галерията предлага дистанционна разходка в постоянните експозиции и временните изложби в нейните филиали: Квадрат 500, Двореца, Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски”, Музея на социалистическото изкуство, Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство.

Посетете страниците:

http://nationalgallery.bg/bg/exhibitions/

http://nationalgallery.bg/bg/study/highlights/

http://www.sofiaarsenal-mca.org

Във Facebook:

@NationalGalleryBulgaria

@ Софийски арсенал-музей за съвременно изкуство/Sofia Arsenal-MCA

В YouTube:

http://www.youtube.com/channel/UCzOxVjIomsxv_iZAjtGA9Tg

Национална галерия - Двореца

В неговите зали се показват временни изложби на българско и чуждестранно изкуство. Разходете се в Двореца ТУК.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

Ето къде можете да разгледате онлайн някои от експозициите: http://nlmuseum.bg/, изберете секция „ВИРТУАЛНИ РАЗХОДКИ“ за различните филиали

Регионален исторически музей – София

Постоянната експозиция обхваща период от повече от осем хиляди години. Те са групирани по теми – „Наследството на древността”, „Силата на духа”, „Династичната връзка с Европа”, „Софийската улица”, „Дворцовият кабинет”, „Държавни и общински институции”, „Домът и облеклото на софиянци”, „Културен живот и развлечения”.

http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/galeria

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО

В експозицията са показани: произведения на изобразителното изкуство, които отразяват важни моменти от живота и революционното дело на Апостола, вещи, документи и снимки на Васил Левски, научни биографични изследвания и литературни творби на български и чуждестранни автори, посветени на Апостола.

Виртуален тур:

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%80/

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/виртуален-тур/?fbclid=IwAR2t_PtHmlXQCJq654N2PR-EluUq24BHBth3zx9lCsEIqbwsys_HzSD6T2o

Образователна програма „Аз уча в „Музей Васил Левски“ – за деца в начален етап на обучение /1-4 клас/.

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/образователни-програми/?fbclid=IwAR18lVWyv4wV9yzVVZnmHpFbUF7jKcir3zEwEhGehB735hzAnVrrnqAg6pw

и

https://www.youtube.com/watch?v=3KF4mKVp4d8&fbclid=IwAR17MfpziWGd0l6UhHPagt4ay-TID07q0weJbtPdSVEKG8zsxjdWaAYd-4k

Втора виртуална разходка с екскурзовод в музея:

В родната къща на Апостола – виртуален тур с екскурзовод Пламена Москова

https://youtu.be/t8RGVzKPFno

Фейсбук:

https://www.facebook.com/muzeilevski/?rf=125848684277542&redirect=false

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ“

В него се съхраняват, опазват и експонират лични вещи, документи, издания, произведения на българското изобразително изкуство и др. материали, свързани с живота и делото на Христо Ботев, неговото семейство и съратниците му.

Онлайн ресурси: http://muzeibotev.com/main_bg/4047_galeriia.html

Национален природонаучен музей

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Експозициите на музея заемат 4 етажа с 15 зали. Музеят предлага виртуална разходка сред 4 от тях ТУК.

Национален музей „Земята и хората”

Разгледайте наличните онлайн колекции на музея ТУК.

1. ДНИ НА ЗЕМЯТА В НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА ХОРАТА“ – ИЗЛОЖЕНИЯ НА МИНЕРАЛИ

Може да бъде видяно на: https://www.facebook.com/Earth.and.Man.National.Museum/videos/544303986521182/

2. ДНИ НА ЗЕМЯТА В НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА ХОРАТА“ – СЪХРАНЕНОТО МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Представяме виртуално част от съхраненото минерално разноообразие на България в Националния“Земята и хората“.https://www.facebook.com/watch/?v=219315429170818

Нова презентация на Националния Музей „Земята Хората“, качена

на страницата на музея, към 16.04.2020 г.

https://www.facebook.com/Earth.and.Man.National.Museum/videos/228998654975289/

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ : http://etar.bg/

На официалния сайт на Музея има възможност да се разгледа галерия от снимки с 360 градусови изображения. http://www.etar.org/etar-logo-tour/etar%20logo%20tour.html

На www.etar.bg/ekspozitsiya-i-izlozhbi имате възможност да разгледате отблизо единствената в България колекция от действащи водни съоръжения, да надникнете в занаятчийските работилници, да обиколите вторите етажи на къщите където са разположени жилищни експозиции от епохата на Възраждането или да се запознаете с разнообразни архитектурни обекти с обществено значение.

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“

Открийте тайните на Боженци във видео импресията „Боженци една сбъдната приказка“.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=k6v09OzQjuE&feature=emb_logo

https://bojentsi.com/bg/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/

Къща-музей Алеко Константинов, Свищов

Оригиналната виенска мебел и предмети на бита и разкоша от онова време неусетно пренасят посетителя на музея в атмосферата на предосвобожденската епоха. В останалата част на етажа чрез снимки, книги, писма и лични вещи са показани човешките, творчески и обществени стремления на писателя. Разходете се в къщата ТУК.

Виртуални разходки, представящи експозициите на РИМ – Бургас:

https://www.google.bg/maps/@42.494392,27.474796,3a,75y,261.37h,93.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNnEv4tOTZzfMLfDBnYP7k44_5LgEkLp7qNTgek!2e10!3e11!7i8192!8i4096?hl=bg

https://www.google.bg/maps/place/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.4945928,27.4745556,3a,75y,179.36h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMUdug9Nnl9bOCZLHCI_Zi_2GuVBDj13YMgzndk!2e10!3e12!7i13312!8i6656!4m12!1m6!3m5!1s0x40a694c0ddf86d9f:0xc94ac613b7e18574!2z0JjRgdGC0L7RgNC40YfQtdGB0LrQuCDQvNGD0LfQtdC5INCR0YPRgNCz0LDRgQ!8m2!3d42.4946!4d27.4744302!3m4!1s0x40a694c0ddf86d9f:0xc94ac613b7e18574!8m2!3d42.4946!4d27.4744302?hl=bg

https://www.google.com/maps/@42.4961598,27.4750782,3a,75y,46.98h,86.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOkw9KjmlYoslVEQ4VKrFU-TNc9leqWM61eOqhg!2e10!7i13312!8i6656?fbclid=IwAR0u2n0qW119g6Cz1qVfAK3fYoJA82Rx-Pg-i3AKTVaMngmn6eBjgP7e2Ag

https://www.google.bg/maps/place/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.4937223,27.4754251,3a,75y,174.08h,82.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNgBnxM8dAjVxF-VstW1Kg1zXG22mLYlr8pIOnY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNgBnxM8dAjVxF-VstW1Kg1zXG22mLYlr8pIOnY%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya151.413-ro-0-fo100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40a694c1374a04ff:0xbdb1d29a1af51b72!8m2!3d42.4936329!4d27.4754709?hl=bg

Плиоценски парк, село Дорково

Плиоценският парк в Дорково е палеонтологичен музей, който представя находки от плиоцена, открити в палеонтологичното находище в местността Елин кладенец  около Дорково. Това е най-голямото палеонтологично находище на Балканите и втората най-значима експозиция в Европа. Разходете се в музея ТУК.

Асенова крепост

Асеновата крепост са развалини на средновековна крепост с укрепената църква „Света Богородица Петричка“.Крепостта съществува до 1410 г., разрушена е от нахлуващите османски войски. Разгледайте крепостта ТУК.

Червената църква, Перущица

Червената църква е един от бисерите на раннохристиянската архитектура в Европа, архитектурен и археологически паметник от национално значение. Разгледайте църквата ТУК.

Тракийска гробница, Казанлък

Състои се от коридор, правоъгълна предгробна и кръгла погребална камери. Двете камери са изградени от тухли споени с хоросан, а стените и подовете им са покрити с трипластова мазилка, върху която са нанесени стенописи в техники темпера и фреско. Направете виртуална разходка ТУК.

Тракийската куполна гробница, Мезек

Тракийската куполна гробница с. Мезек (ІV-ІІІ в. пр. Хр.)  е великолепно архитектурно творение. Тя е най-голямата и една от най-интересните и внушителни куполни гробници от микенски тип в Тракия. Запазена е изцяло в оригиналния си вид. Разгледайте гробницата ТУК.

Национален археологически институт с музей при БАН

Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи.

http://naim.bg/bg/content/category/300/54/

Културен център “Двореца” – Балчик

Виртуален тур: https://www.dvoreca.com/bg/video-tourbg.html

Художествена галерия – Русе

 1. Виртуална изложба, посветена на Великденските празници. Представени са творби на 31 автори – живопис, графика, скулптура. Изложбата е достъпна на сайта на галерията ruseartgallery.weebly.com/, секция Новини, както и на страницата във Фейсбук www.facebook.com/ruseartgallery/.
 2. YouTube канал на Художествена галерия – Русе.

https://www.youtube.com/channel/UCahnOaqpaTvPj7aZCcq_Tpg/featured

Видеа от изложби, пърформанси и детски проекти.

Регионален етнографски музей – Пловдив

Музеят представя бита, културата и традициите на двете етнографски групи, населявали Родопите, Тракия и Средногорието – рупци и тракийци. Съвместно с Google Cultural Institute, Регионален етнографски музей – Пловдив е качил четири виртуални изложби на платформата Google Arts and Culture (https://bit.ly/2VceT57), които са видими и на официалния сайт на музея (https://bit.ly/39Nrd0L). Виртуална разходка на втория етаж на експозицията в сградата на РЕМ – Пловдив също може да бъде видяна чрез платформата Google Street View, а препратка към нея може да бъде намерена отново в сайта на музея (https://bit.ly/3bUG0Iv).

Освен виртуалните изложби можете да разгледате и фонда на Регионален етнографски музей – Пловдив на сайта https://bit.ly/34eLfAe.

Официален сайт: http://ethnograph.info/

Facebook: www.facebook.com/remplovdiv

Instagram: ethnographic_museum_plovdiv

Регионален исторически музей – Пловдив

Официалната страница на Регионален исторически музей – Пловдив има секция „Виртуален музей“, която съдържа връзки към различни страници в интернет, съхраняващи виртуални копия на наши колекции и експозиции:

Официалният youtube канал на Регионален исторически музей – Пловдив,

Програмата „Виртуална разходка“ – детайлно виртуално копие на експозиция „Съединение на България от 1885 г.”, което може да бъде свалено от интернет .

Градска художествена галерия – Пловдив

1. От 07.04. в канала на Градска художествена галерия – Пловдив в www.youtube.com може да се гледа образователният филм „Пътешествие в галерията“. От 13.04. ще може да се гледа и виртуално представяне на обновената експозиция „Икони“.

https://www.youtube.com/watch?v=TVCsDWA3e_4

2. В страница http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/default.aspx е представен виртуален тур в Постоянна експозиция „Икони“ на Градска художествена галерия – Пловдив

Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик

На официалната страница на галерията са публикувани картини и скулптури от колекциите във фонда на ХГ „Станислав Доспевски”.

http://artgallerydospevski.com/bg/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/

Национален военноисторически музей (НВИМ)

В неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, свидетели на българската и европейска военна история. Разходете се в музея ТУК. За всичките си последователи и любителите на историята Музеят събира на едно място разнообразно виртуално съдържание в своя „Виртуален музей“, който е достъпен на сайта.

Онлайн ресурси:

https://www.facebook.com/NationalMuseumOfMilitaryHistory/

https://www.instagram.com/war_museum/

https://twitter.com/WarMuseum1916

https://www.youtube.com/channel/UCCdgyEce51P8jahUfN0sZTw?view_as=subscriber http://www.militarymuseum.bg/

Филиалите на Националния военноисторически музей също са достъпни онлайн в страниците и профилите си във Facеbook и Instagram.

Музей на Авиацията:

https://www.facebook.com/AviationMuseumKrumovo/

https://www.instagram.com/ma_krumovo/

Военноморски музей – Варна:

https://www.facebook.com/Navalmuseumvarna/

https://www.instagram.com/naval_museum_varna/

Парк-музей на бойната дружба 1444 г. „Владислав Варненчик“:

https://www.facebook.com/ParkMuseumVladislavVarnenchik/

https://www.instagram.com/park_museum_varna/

БЪЛГАРСКА МУЗЕЙНА ТЕЛЕВИЗИЯ С ВЕСЕЛИНА ВАЧКОВА

https://www.youtube.com/watch?v=1RBRDwRBXaM&t=10s&fbclid=IwAR3TlOIiaJbhG2bazTNThWCsAjX87FInUbP7D42nEQe6-M2JyXgq9gvv2DA

https://www.youtube.com/watch?v=nlu2vBUuXs4&feature=push-sd&attr_tag=eGIxZ06bu5NStVhL%3A6&fbclid=IwAR2cS0yvwGmrFfVln2Oixn6ofPzjOlpTv0PXly2FoYLLQSQpVaNvL9NEcV4

https://www.facebook.com/Seedwings/videos/10215356009030016/UzpfSTEwMDAwODk1MzQxMjMyOTpWSzoyODM1NzIwOTEzMzIxMTE1/?source_id=403686356365483

КИНО В МУЗЕЯ

 1. „Аладжа манастир“ филм на Николай Йотов https://www.youtube.com/watch?v=gPMH-03CCsM&fbclid=IwAR1i3KnVlFMFHkRiLpb-TxexbpJkzS39d027WVKTibiwKEl3UeglanAUCNo
 2. „Истината за Орфей“

https://www.youtube.com/watch?v=H9Sqr7-qFAI&fbclid=IwAR0-ZikgUvMVc71dY-     cdaU9sknlqpZni6MoLOZhOX6NSH2qTDWM11_DiPN8

Регионален исторически музей-Велико Търново

Пълна информация за обектите на Регионален исторически музей-Велико Търново може да бъде намерена на сайта www.museumvt.com

От 27 март 2020 г. Регионален исторически музей-Велико Търново стартира виртуална версия на рубриката „Непознатото наследство“ (Из тайните на миналото). В рамките и, чрез 360-градусови снимки и 3D анимация, се представят непознати и любопитни експонати от фондовете на музея.

Филмите са достъпни в канала Регионален исторически музей-Велико Търново в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCEizippSzWRI_j-0a1Q5qoQ.

По повод 141 години от приемането на Търновската конституция  от 13 април 2020 г. на сайта на музея  www.museumvt.com и във Фейсбук страницата му ще може да се види изложбата „Търново и българският парламентаризъм“, както и виртуална разходка в залата на Учредителното събрание в музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново.

Регионален исторически музей – Стара Загора

Съхранява ненадминати шедьоври на най-голямата праисторическа колекция в Европа, сбирки от антично стъкло и бронз, многоцветни мозайки; уникати на средновековното изкуство; богата нумизматична и етнографска колекция; ценни реликви и документи от различни епохи.

Официален сайт на музея: www.rimstz.eu Официална страница във фейсбук: https://www.facebook.com/rim.stz/

Дом на киното и София филм фест

Домът на киното и София Филм Фест са подготвили изненада за своите верни фенове! Възможен е свободен достъп до великолепната филмотека на платформата за арт-кино MUBI. За целта е достатъчно да заявите своето желание да станете член на виртуалния клуб на Дом на киното на добре познатия електронен адрес press@siff.bg – и ще получите линк за достъп към богатата библиотека на MUBI.

II.СВЕТОВНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

МУЗЕЙ „ЛУВЪР“

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

„КОЛИЗЕУМ“

https://www.il-colosseo.it/en/visita-virtuale.php

„ЕРМИТАЖ“

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en

МУЗЕЙ „СМИТСОНИЪН“, САЩ

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

БРИТИШ МЮЗИЪМ

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА КИТАЙ

http://en.chnmuseum.cn/exhibition/#rep_exhibitions

Може да ползвате платформата Art and Culture на Google.

На 15.04.2020 г. Министерският съвет прие постановление за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 2017 г. на Министерски съвет.

Съгласно допълнението, училищата имат възможност да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеене на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет. Това важи в случаите, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда.

Промените се налагат във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки свързани с разпространението на вируса COVID – 19, които включват преустановяване на учебните занятия в училищата. С оглед продължителността на приложената мярка, Министерството на образованието и науката предприе действия за създаване на организация за обучение на учениците в дигитална среда. Благодарение на установеното партньорство между учители, родители и доставчиците на услуги, близо 89% от учениците в страната бяха включени в обучение в електронна среда.

Прилагането на тази форма на обучение ще постигне очакваните резултати при условие, че може да обхване максимално голям брой ученици. Поради липса на технически условия – мобилни устройства и/или интернет свързаност част от учениците не могат да бъдат ефективно включени в обучение в дигитална среда.

С приетото постановление се предоставя възможност да бъдат използвани възможностите на училищните бюджети за подпомагане на ученици, които по социални причини не разполагат с интернет свързаност, за включването им в обучение от разстояние в условията на наложените противоепидемични мерки. Училищата могат да извършват разходи за осигуряване на интернет свързаност за тези ученици, като разходите ще се извършват за сметка на реализираните икономии в училищните бюджети вследствие на прекратяването на учебния процес на територията на училищата.

Допълнението на Наредбата е свързано и с реализирането на целите на Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020) за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.

За дните 13.04.-16.04. по указанията на МОН:

1. Учениците  от  I до XI клас и на 16 април учениците от XII  клас трябва да са ангажирани, но разтоварени в сравнение с досегашните дни на дистанционното обучение. Дневната ангажираност на учениците не трябва да надвишава 4 часа и в тях трябва да са заложени консултации, занимания по интереси (музика, изобразително изкуство, физически дейности), занимания с педагогическите съветници или дискусии по теми за час на класа.

2.За периода изискването за натоварване на учителите от  5 астрономически часа на ден не се прилага.  Тези учители, които са работили през изтеклите три седмици ефективно в електронна среда може да да използват времето за анализ на напредъка, за обсъждане на платформи и приложения и за обучение и самообучение. По тяхно желание могат да излязат в платен годишен отпуск.

Относно дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г.

заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Съгласно заповед № РД 09-746 /08.04.2000 г. на министъра на образованието  и науката поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание времето за ползване на пролетна ваканция за учениците от I -XII клас се намалява до дните от 17.04.2000 г. до 20.04.2000 г.

Решения на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в в системата на предучилищното и училищното образование образование

На 03.04.2020 г. е проведено дистанционно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование и са взети следните решения:

 1. По време на дистанционното обучение да се изплащат всички трудови възнаграждения на педагогическите специалисти, в изпълнение на заповедта на министъра на образованието и науката в съответствие с реалното им участие в организираните на училищно ниво дейности.
 2. За непедагогическия персонал, зает в училищата, както и за педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини – да бъдат обмислени и заложени по график дейности за поддържане на хигиената в сградите, за консултации с родители, за подпомагане на други дейности в детската градината и в училището или в други направления в населеното място. Да бъде споделен опит с Националното сдружение на общините за добри практики в различни градове по ангажирането на персонала.
 3. По отношение на отчетността на дневната работа на учителите /5 часа/, изискванията на директорите на училищата да бъдат максимално икономични / дневният отчет да не отнема повече от 2-3 минути на учителя/, тъй като тази информация е необходима единствено за финансовата отчетност и за изплащане на трудовите възнаграждения, а не за контрол на педагогическата работа на учителя. Учителите отразяват темите на методичните единици в дневниците на паралелките, като в компетенциите на директорите е да осъществяват контрол. От тази седмица, по указания на министъра на министъра на образованието и науката, да започне поставянето на оценки на знанията и уменията на учениците в условията на дистанционно обучение.
 4. В периода от 13 до 16 април 2020 г. да бъде въведена облекчена организация на дистанционното обучение, като в зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа да се заложат занимания по интереси (музика, изобразително изкуство, физически дейности), занимания с педагогическите съветници или дискусии по теми за час на класа.

Относно организацията на дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г.

заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Съгласно заповед № РД 09-746 /08.04.2000 г. на министъра на образованието  и науката поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание времето за ползване на пролетна ваканция за учениците от I -XII клас се намалява до дните от 17.04.2000 г. до 20.04.2000 г.

Заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката относно изменение на негова заповед № РД 09-704/31.03.2020 г.

Приложение: Заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката относно изменение на негова заповед № РД 09-704/31.03.2020 г.

Приложение: Заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед № РД09-704/ 31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на обучение в електронна среда и възнагражденията на учителите.

Приложение: заповед № РД09-704/ 31.03.2020 г.

Всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистанционно обучение ще бъдат изплатени. Това реши Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

Изискването бе учителите да са водили обучение в електронна среда 5 астрономически часа, което включва и подготовка на уроците. Това означава поне 25 часа при петдневна работна седмица.

Учителите, които по принцип работят с договор за по-малък норматив, ще получат също възнагражденията си за часовете, които са провели.

От следващата седмица по предложение на министър Красимир Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет може да се поставят оценки при дистанционното обучение.

Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал – по електронен начин, както и да се вписват часовете в електронния дневник.

В периода от 13 до 16 април ще бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим.

В зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа, може да се акцентира върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство и музика), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа.

Още образователни ресурси:

Подкаст с уроци по музика на Българското национално радио

Националната електронна библиотека на учителите

- https://e-learn.mon.bg/

Хранилище за електронно съдържание  с възможност за създаване и споделяне на авторски обучителни материали от над 80 000 учители в страната, 236 експерти по различни учебни предмети от Регионалните управления на образованието и педагозите от над 350 български неделни училища от 52 държави в света.

Съдържание: над 2353 образователни материала и 4066 файла-видео уроци, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, презентации, занимателна педагогика и проекти.

Държавни зрелостни изпити, юни 2020 г.

Зрелостниците с най-високи резултати от изпитите ще могат да получат допълнителна стипендия от 100 лева месечно, ако продължат образованието си в университет в професионални направления, които са важни за българската икономика – педагогически, физически, химически и инженерни науки. Право на тази стипендия ще имат студентите, които са сред първите 10% с най-високи оценки на ДЗИ по български език и литература, а на втория ДЗИ имат резултат, равен или над средния за страната. Същата стипендия могат да получат приетите в приоритетни направления във висшите училища, ако са имали равен или над средния за страната успех по БЕЛ и са сред първите 30% по резултат на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“. Зрелостниците с право да се възползват от тази стипендия ще получат съобщение, когато проверяват резултатите си от ДЗИ на zamaturite.bg Допълнителната стипендия се отпуска за първи път от предстоящата учебна 2020/2021г.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит, 03 юни 2020 г.

Математика

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

История и цивилизация

География и икономика

Цикъл „Философия“

Английски език

Немски език

Френски език

Испански език

Италиански език

Руски език

Български език и литература, 01 юни 2020 г.

Държавните зрелостни изпити за дванадесетокласниците може да се проведат на 30 май и 1 юни вместо на 20 и 22 май. Това е вариант, който се обмисля, ако учебните занятия в училищата бъдат възстановени едва на 14 май.

Заповед № РД 09-3197/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ДЗИ през учебната 2019/2020 г .

Приложения:

Заповед № РД 09-3197/ 27.12.2019 г. и приложения към нея: правила за информационна сигурност; инструктаж за зрелостника; инструктаж за квестора; инструктаж за консултант чужд език; инструктаж за консултант СОП.

Водени разговори с висшите училища и те са готови да изчакат с приемните кампании, като ще се необходими 7-8 дни за издаване на дипломите на зрелостниците. Ще има изместване на приемните кампании и в училищата в държавите от ЕС.

Националното външно оценяване (НВО) за седми и десети клас вероятно ще се проведе на 13 и 15 юни вместо планираните досега 9 и 11 юни дни.

Заповед № РД 09-3198/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на НВО в VII клас през учебната 2019/2020 г. и утвърдените към нея приложения.

Приложения:

Заповед № РД 09-3198/ 27.12.2019 г. и приложения: правила за информационна сигурност; инструктаж за ученика; инструктаж за квестора; инструктаж за консултант СОП; декларация по чл. 56; заявление за чужд език.

Предвижда се НВО за четвърти клас да е на 29 и 30 май вместо на 27 и 28 май. Учебната година за децата ще приключи на 27 юни.

Заповед № РД 09-3201/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на НВО в IV клас през учебната 2019/2020 г.и утвърдените към нея приложения.

Приложения:

 1. Заповед № РД 09-3201/ 27.12.2019 г. и приложения: правила за информационна сигурност; инструктаж за ученика; инструктаж за квестора; инструктаж за консултант СОП; декларация по чл. 56.

Във външното оценяване няма да се включва материал, който не е усвоен е поради карантината.

Учениците няма да имат пролетна ваканция, ще почиват само по време на великденските празници. Дните от предварително планираната ваканция от 13 до 16 април ще се използват за консултации, компенсиране на пропуските и занимания по интереси.

Обсъжда се съботните дни да бъдат използвани за занимания по интереси, музика, изобразително изкуство, спорт, за психологическа подкрепа.

Децата със затруднения в обучението, както и тези 11 процента, които не са обхванати в електронно обучение, ще отучват през юни и през юли.

Обсъжда се да има повече занимания по интереси през лятото и повече летни занимални за учениците.

Вероятно детските градини ще работят през цялото лято, защото родителите няма да имат отпуски.

Ще се наложи и отмяна на провеждането на националните кръгове на олимпиадите, както и на всички национални състезания.

Министър Вълчев уточни, че промените ще бъдат обсъдени с професионалната общност и социалните партньори.
За пореден път той благодари на учителите и родителите за това, че се случва обучението в електронна среда. По думите му въпреки трудностите, има обмен на практики и взаимопомощ в системата.

Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 година

и за

утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици в XI, VIII и V клас за учебната 2020/2021 година.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения: Приложение 1 ; Приложение 1_1 образци документи XI класПриложение 2 ; Приложение 2_1 образци документи VIII клас ; Приложение 3 ; Приложение 3_1 образци документи  V клас

Отделни приложения по класове:

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения за V клас: Приложение 3 ; Приложение 3_1 образци документи  V клас

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения за VIII клас:  Приложение 2 ; Приложение 2_1 образци документи VIII клас

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения за XI клас: Приложение 1 ; Приложение 1_1 образци документи XI клас

  В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички.

  Условията за провеждане на отдалечен изпит по математика на 28.03.2020 г. за кандидатстване за обучение в Техническия университет – София през учебната 2020/2021 г. може да видите тук

  ·  УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ

  УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ

  ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

  1. За предварителния тест по математика на 28.03.2020 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

  –   за явяване в ТУ-София – https://priem.tu-sofia.bg/

  –   за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/

  –   за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/

  2. За предварителните тестове по математика на 11.04.2020 г. и 25.04.2020 г.:

  –   ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предишен тест или изпит, подава заявление само в сайта на мястото, където се е явил на предишния тест или изпит;

  –   ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се само едно online заявление на посочените в т.1 места.

  3. За предварителния изпит по чужд език на 04.04.2020 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

  –   за явяване в ТУ-София по немски или английски език – https://priem.tu-sofia.bg/

  –   за явяване във Филиал Пловдив по английски език – http://ksk.tu-plovdiv.bg/ (само английски език)

  4. За предварителния изпит по рисуване на 04.04.2020 г. и предварителния изпит по композиция на 05.04.2020 г. се подава online заявление само в  сайта на ТУ-София –  https://priem.tu-sofia.bg/

  РЕДЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЯВЯВАНЕ В ТУ-СОФИЯ Е СЛЕДНИЯТ:

  1. От сайта https://priem.tu-sofia.bg изберете бутон „Онлайн заявление за предварителни изпити“.

  ВАЖНО: Отбелязаните със * полета във формата са задължителни.

  2. Попълнете внимателно личните си данни.

  3. От секцията „Основен изпит“ изберете изпит, на който желаете да се явите.

  4. От секцията „Допълнителни изпити“ може да добавяте изпити, различни от вече заявения първи изпит. След всеки избран допълнителен изпит трябва да натиснете бутона „Добави към избраните“.

  5. Дължимата такса за явяване на изпити се пресмята автоматично и е необходимо да изберете как ще я заплатите. Възможностите са три:

  5.1. По Електронен път – чрез 10 цифров код на каса на EasyPay

  5.2. По Електронен път – чрез акаунт в системата ePay

  5.3. По сметка на ТУ – София в БНБ – IBAN:BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD

  ВАЖНО: Таксата за всеки заявен изпит или тест е 30 лв.

  6. След като сте избрали начин на плащане е необходимо да попълните полето с генерирания код за сигурност.

  7. С натискане на бутона „Изпрати“ Вие сте попълнили онлайн заявлението за предварителни изпити.

  8. На посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване на валидността на онлайн заявлението. Ако до един час не пот­върдите Вашите данни, те ще бъдат маркирани като невалидни!

  9. След като успешно потвърдите Вашите данни:

  9.1. Aко сте избрали да заплатите по електронен път чрез 10 цифров код на каса на EasyPay на вашия екран ще бъде изписан кода за плащане. Кодът за плащане ще бъде изпратен автоматично и на посочената от Вас електронна поща. Плащането на каса на EasyPay, без код, е невъзможно.

  9.2. Aко сте избрали да заплатите по електронен път чрез акаунт в системата на ePay е необходимо да натиснете бутон „Изпрати“, който ще ви прехвърли в страницата на ePay.bg, за да извършите плащането. Плащането чрез системата на Epay.bg изисква да имате регистриран акаунт и регистрирано платежно средство (кредитна и/или дебитна карта).

  9.3. Ако сте избрали да заплатите по банков път е необходимо в платежното нареждане да се посочат имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София”. Плащането по банков път е по сметка на ТУ – София в БНБ – IBAN:BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD

  ВАЖНО: Таксата за всеки заявен изпит или тест е 30 лв.

  Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

  10. След като заплатите дължимите такси, на предоставения от Вас e-mail ще Ви бъде изпратена информация със заявлението, което съдържа и талоните за заяве­ни­те от Вас изпити (дата, час, сграда и зала, в която ще се проведе съответният изпит). Полученото заявление е само за справка от кандидат-студента и не е необходимо отново да се подава.

  11. От получения прикачен файл разпечатайте талона (талоните) за явяване на все­ки заявен изпит.

  ВАЖНО!

  Явяването на предварителни изпити не означава, че сте кандидат-сту­дент в ТУ-София. Кандидатстването става от 22.06.2020 г. до 04.07.2020 г.

  За кан­ди­дат­стващите само с матури и/или предварителни изпити срокът за подаване на документи е до 04.07.2020 г.

  Презентация

  Предизвикателството – остани си вкъщи

  и как можем да се справим

  Насоки за ученици

  Георги Велинов –психолог 2 СУ

  „Акад. Емилиян Станев“, гр. София

  Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

  Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

  Министерството на образованието и науката изпрати препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

  На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

  Уважаеми учители и директори,

  През изминалата седмица стартирахме обучение в електронна среда.

  През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от

  пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания.

  Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте.

  Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година.

  Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни трябва да са насочени към:

  1.Да започнем, там където това не е направено , с преподаването на нови знания.

  Тъй като синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), препоръчваме редуването й с асинхронна форма.

  По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н., както и

  преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма.

  Препоръчваме по-пълноценно използване на възможностите на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя конкретна задача–дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка–търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници,и е възможност за придобиване и проявление на редица ключови умения.

  2.Подобряване на организацията с оглед оптимална дневна натовареност за учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас.

  Директорите и класните ръководители е необходимо да направят още веднъж анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи), така че дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас –до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

  Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени да ползват допълнителни образователни ресурси.

  Разпределението на часовете от разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание.

  Няма необходимост от утвърждаване на това разпределение, целта е да се направи координация между учителите на

  съответната паралелка, така че да не се допуска струпване на часове.

  Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение.

  Работата в областта на изкуствата и технологиите може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта-чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.

  3.Запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите могат да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка на родителите.

  4.Преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали , тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите.

  Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси.

  Обръщаме внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците в домейна на МОН edu.mon.bg

  ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на Министерството.

  Ето защо препоръчваме създадените акаунти на учениците и учителите да им бъдат предоставени в Майкрософт Тиймс, като ползването й не е задължително в този момент, а възможност.

  5.Да създадем още по-интензивна среда за взаимопомощ между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси, консултации за работа в електронна среда и др.

  Директорите следва да намерят подход за подкрепа на учителите, които не са включени (изцяло или пълноценно) в електронна форма на обучение.

  6. За професионалните гимназии е подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. и/или отложи за по-късен етап групиране на учебните часове за учебна практика в зависимост от спецификата на професията.

  Подготовката на 12-ти клас за ДИППК е водеща, но основно върху вече взетия материал до края на първия срок.

  7.За учениците, които не са обхванати в обучение от разстояние, ще пренастроим проекта “Подкрепа за успех” с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес в училищата.