Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 02.08.2019 г. до 10.09.2019 г.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА в София – град

PDF icon svobodnimestaza4klasirane.pdf

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в  СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019г.

minmaxparalelki3.pdf

Процедура за подаване на заявления за трети етап!

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но имат желание да участват за свободните места на трето класиране, следва да изтеглят оригиналните си документи от училището, където са записани. С тях могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата-гнезда. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При изтегляне на документите, учениците не запазват местата си, на които са били приети!

3.За третото класиране се обявяват само незаетите места останали след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места, в ред по избор на заявяващия.

Подаване на документи за трети етап на класиране- от 24 до 25 юли 2019 г.

Обявяване на приетите на трети етап на класиране:29 юли 2019 г.

От 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 01.08.2019 г.

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА В СОФИЯ – ГРАД

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В СОФИЯ

PDF icon gnezda2019.pdf

От 19.07.2019 г. до 22.07.2018 г., без събота и неделя, класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2018 г.

СПРАВКА  за минималния и максималния бал по паралелки  в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019

PDF icon sprawkaminmax18072019.pdf

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Записването на приетите в първия етап на класирането е до 16 юли включително.

За участие във второ класиране бъдещите гимназисти трябва да подадат заявления в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията автоматично участват във второ класиране.

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 12.07.2019 г., 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

2. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание  и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори  етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление.

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ СОФИЯ-ГРАД

kodovenew.pdf

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: http://priem.mon.bg

Обявяването на резултатите по-рано ще осигури на децата и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според бала на ученика.

Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 5 юли 2019 г.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно. Всяка избрана паралелка трябва да бъде вписана като отделно желание.

Учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика,  които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи, могат да го направят на 28 юни, 1 юли и 2 юли.  Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Български език и литература, 17 юни 2019 г.

Математика, 19 юни 2019 г.

Тази година за първи път и работите на седмокласниците, които на 17 и 19 юни ще се явят на Национално външно оценяване по български език и литература и математика ще бъдат оценявани електронно. Затова учениците трябва да пишат с черен химикал.

Ще се пише върху комплекти с уникален бар код, които са отпечатани и ще се изпращат от МОН. Изпитният вариант и тестът ще се изпращат по електронен път. На самия изпит, който тази година ще започне в 9,00 часа, учениците трябва носят документ за самоличност – лична, ученическа карта или бележник. Важно е да носят служебната бележка с входящия номер. За да разчитат учениците на по-висок резултат на първия изпит,  те  трябва да пишат и по преразказа, защото кандидатстването става с получения брой точки от целия изпит.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления. НВО по чужд език е по избор и на него се явяват само учениците, подали заявление до 05.06.2019 г.

Запознайте се с вида на бланките за отговори от изпитите по БЕЛ и математика:

Бланка за отговори – БЕЛ

Бланка за отговори – математика

-На листовете за отговори НЕ СЕ пише двустранно.

-На свитъците за белова СЕ ПИШЕ ДВУСТРАННО.

-Не се отделят предварително от изпитния комплект листа с указания за работа и прикрепената към него идентификационната бланка.

-          На листовете за чернова се пише двустранно.

-          Листовете за чернова могат да бъдат откъснати при необходимост, но задължително се поставят в големия плик и квесторът е длъжен да следи за това.

-       Учениците пишат с черен цвят на химикалката.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите. Изпитите са, както следва:

 • изобразително изкуство – 20 юни 2019г.
 • музика – 24 юни 2019 г.;
 • спорт – 25-26 юни 2019 г. вкл.

Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

В служебните бележки, които ще получите след изпитите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

Тази година кандидатстването след 7 клас ще бъде изцяло електронно в електронната платформа  https://priem.mon.bg , където всеки ученик има персонален профил и индивидуален код за достъп.

За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание:

onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

Ако родителите нямат възможност да подадат заявление самостоятелно, могат да го направят в училището, където детето завършва 7 клас или в училищата-гнезда, определени от всяко РУО. Там учители ще въведат данните, а родителят ще може да ги провери на място. Подаването на документи за неспециализираните училища е от 3 до 5 юли 2019 г.


Къде през лятната ваканция децата  и учениците  може да се обучават, спортуват и забавляват безплатно?

Проучете  и изберете най-подходящите за вас предложения:

 • 1.Безплатна Лятна академия за успех и забавления, организирана от  фондация “Заедно в час” за ученици от I до XII класhttps://zaednovchas.bg/summer_academy/

Академията ще се проведе от 29 юли (понеделник) до 15 август (четвъртък) 2019 г. в

·         в 125 СУ “Боян Пенев” в кв. Младост, ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН  ОТ 9:00 ДО 12:30 Ч.

·         в 90 СУ “Ген. Хосе де сан Мартин” в кв. Люлин, ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН  ОТ 9:00 ДО 12:30 Ч.

“Заедно в час” осигурява:безплатно обучение и учебни материали; индивидуални и групови занимания с учениците; специални забавни събития – игри и забавления; и сертификат за учениците, които имат минимум 10 присъствени дни за цялата академия.

 • 2.Летни школи, спомагащи развитието на мотивирани ученици в различни научни и хуманитарни области, организирани от Фондацията “Миню Балкански”http://www.balkanski-foundation.org/summer-schools/

Експериментална физика и астрономия  :24 юни – 29 юни 2019

Забавна математика: 1 – 6 юли 2019

Крипто математика : 1 – 6 юли 2019

Лятна академия – Френски :14 – 20 юли 2019

Експериментална Физика :29 юли – 3 август 2019

Комбинаторна математика :5 – 10 август 2019

Лятна академия – Английски :12 – 17 август 2019

Роботика :19 – 24 август 2019

Архитектура и дизайн :26 – 31 август 2019

Астрономия :26 – 31 август 2019

Облачни технологии :2 – 7 септември 2019

 • 3.Столична община, организира  от 3.06.2019 г. до 12.07.2019 г. вкл. програма „Ваканция“, свързана с предстоящата лятна ваканция. Тя включва свободен и безплатен достъп до 11 вида спорт, както и други занимания по интереси.Дейностите ще се провеждат на терените на Спортна София 2000, Спортен комплекс Зона Б-5 /парк „Възраждане“/, зала „Триадица“, басейни на ЦПЛР, спортна школа „София“, Южен парк, Център за изкуства и образование „София“/филиал Надежда/ и др.Повече информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите в приложената програма, както и на официалния портал на Столична община.

Още предложения!!!

Детският център на Столична библиотека организира лятна занималня четири пъти седмично – вторник, сряда, четвъртък и събота от 18.06.2019 г. до 31.07.2019 г.

Заниманията ще се провеждат всеки вторник, сряда и четвъртък от 10:00 до 16:00 ч., а в събота от 10:00 до 15:00 ч. децата ще могат да се включат и в Арт ателие с художника Христо Кърджилов.

В програмата са предвидени литературни четения, арт работилници, интерактивни игри, прожекции на анимационни филми и програмиране. Всяка седмица малчуганите ще се срещат с разнообразни персонажи, приказни герои, творчеството на популярни детски автори и новите технологии, като целта е да се запознаят с богатия фонд на Детския център и да се провокира любопитството им към литературата и четенето.

Програма за месец юни:

17.06.2019 – Представяне на детската книга „7 приказки за всеки ден“ на Илка Бирова.

18.06.2019 – Театър и игри с тема „Книга за джунглата“

19.06.2019 – Четене на предпочитани произведения, настолни игри

20.06.2019 – Забавно програмиране с роботчетата Финч

22.06.2019 – Арт ателие с художника Христо Кърджилов

25.06.2019 – СТЕМ игри за запознаване с науката и технологиите

26.06.2019 – Кино ден с любими детски филми

27.06.2019 – Уъркшоп по личностно развитие. Чрез ролеви игри, дискусии, презентации и проекти помагаме на децата да изградят различни социални умения.

Занималнята е подходяща за деца от 5 до 14 години. За групи е необходимо предварително записване на тел. 02/80 15 972 или на e-mail: duo1@abv.bg

Занятията са безплатни!!!

Лятна ваканционна програма – 2019

Информация за заниманията по интереси в област:

 1. Благоевград
 2. Бургас
 3. Варна
 4. Велико Търново
 5. Видин
 6. Враца
 7. Габрово
 8. Добрич
 9. Кърджали
 10. Кюстендил
 11. Ловеч
 12. Монтана
 13. Пазарджик
 14. Перник
 15. Плевен
 16. Пловдив
 17. Разград
 18. Русе
 19. Силистра
 20. Сливен
 21. Смолян
 22. София-град
 23. София-област
 24. Стара Загора
 25. Търговище
 26. Хасково
 27. Шумен
 28. Ямбол

РЕШЕНИЕ № 233 от 25 април 2019 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

Вижте още:

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

План-прием във висшите училища през учебната 2019-2020 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

РЕШЕНИЕ № 241 от 25 април 2019 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019–2020 година

Зрелостниците вече могат да видят резултатите си от майската сесия на държавните зрелостни изпити (ДЗИ). Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: https://zamaturite.bg/

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2019 г.

Физика и астрономия, 28 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 28 май 2019 г.

Цикъл „Философия“, 28 май 2019 г.

Математика, 31 май 2019 г.

История и цивилизация, 31 май 2019 г.

География и икономика, 30 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 30 май 2019 г.

Английски език, 29 май 2019 г.

Немски език, 29 май 2019 г.

Френски език, 29 май 2019 г.

Испански език, 29 май 2019 г.

Руски език, 29 май 2019 г.

Италиански език, 29 май 2019 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2019 г.

Държавен зрелостен изпит по български език и литература, 21 май 2019 г.

Втори задължителен зрелостен изпит по избор: 23 май 2019 год.:

Математика, 23 май 2019 г.

Химия, 23 май 2019 г.

Английски език, 23 май 2019 г.

Физика, 23 май 2019 г.

Немски, 23 май 2019 г.

Френски, 23 май 2019 г.

Руски език, 23 май 2019 г.

Испански, 23 май 2019 г.

Италиански, 23 май 2019 г.

Биология, 23 май 2019 г.

География, 23 май 2019 г.

История и цивилизация, 23 май 2019 г.

Философия, 23 май 2019 г.

Алгоритъмът цели да се подобрят междуинституционалното сътрудничество и координацията между Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика в лицето на Агенцията за социално подпомагане, към която функционират дирекциите „Социално подпомагане“ и отделите „Закрила на детето“, да се внесе повече яснота по отношение на задълженията на отделните специалисти, работещи в практиката – педагогически специалисти и социални работници, както и да се подобри качеството и да се оптимизира времето за предприемане на действия и мерки по отношение на децата в риск, които са обект и на двете системи.

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година

Човекът и природата, 16 май 2019 г.

Човекът и обществото, 14 май 2019 г.

Математика, 10 май 2019 г

Български език и литература, 09 май 2019 г.

Училищата в страната вече могат да кандидатстват по национална програма „Иновации в действие“, която дава възможност за сътрудничество между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите да станат такива.

Училищните ръководства трябва да попълнят електронен формуляр в сайта https://ischools.mon.bg/ до 3 май 2019 г. включително. По всеки от двата модула на програмата могат да се включат до 290 училища и до 2320 учители и ученици. Те ще се възползват от тридневни посещения в партниращите образователни институции за популяризиране на добри практики и иновации.

След попълване на формуляра иновативните училища трябва да изберат партньор за сътрудничество и обмяна на опит и да сключат договор с него до 31 май 2019 г. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, трябва да избират от електронната платформа иновативно училище и също да сключат договор. По програмата е допустимо иновативните училища да имат само един партньор, като програмата за мобилност се определя след договаряне между двете страни.

В договорите се описват дейностите и иновативните училищни практики, които ще бъдат демонстрирани чрез посещение на място на учители и ученици в избраното училище-партньор. Ще бъдат организирани публични изяви с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита. Ще се изготви и съвместен продукт от мобилността за популяризиране на иновациите – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци.

Списъкът на училищата, определени за участие в Националната програма, ще се публикува на официалната страница на МОН.

Вижте още:

Национални програми за развитие на образованието през 2019 година

Списък на иновативните училища 2018/19

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Наредба № 10 от 2016 г.)

zapovedviiiklasprilozhenie1.docx

 1. 2. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

prilozhenie2.docx

Вижте още:

Прием в V клас в профилираните природо-математически гимназии за учебната 2019/2020 година

Правила за прием в първи клас в София за 2019/20 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас

Изисквания за провеждане на Националното външно оценяване през учебната 2018/2019 година

КАЛЕНДАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

Заповеди за учебната 2018/2019 година

Ваканции, неучебни дни и дати за НВО и ДЗИ за учебната 2018/2019 година

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2019/2020 година:

 1. Организация на дейностите по прием на учениците в V клас в профилираните гимназии с профил“Математически“ и профил“Природни науки“ за учебната 2019/20 година. -20190418081235164.pdf
 2. Заявление за участие в приема за V клас в в профилираните гимназии с профил“Математически“ и профил“Природни науки“ за учебната 2019/20 година.- 20190418081303287.pdf
 3. Служебна бележка за резултатите от олимпиади или състезания в областта на математиката. – 20190418081326069.pdf

Вътрешни правила на СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 18.05.2019 г.(събота) от 09:00 ч.

 • Заявления за участие в състезанието и декларации за съгласие за публикуване на резултатите ще се приемат от 23.04.2019 г. до 15.05.2019 г. в Софийска математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61.
 • Информация за графика за приемане на зявленията, както и за училището, в което ще се явят учениците на състезанието ще бъде публикувана на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“.
 • Учениците заемат местата си не по-късно от 08:30 ч. на 18.05.20189 г.(събота), като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.
 • Протокол с резултатите се публикува на сайта на РУО – София-град и на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.
 • Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в СМГ „Паисий Хилендарски“ в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Протокол с резултатите от математическото състезание „Откриване на млади таланти“ – 2019 г., София

Свали документ

  С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма „Мотивирани учители“ и пожелаят да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус. Учителите ще получават и допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца. Предвиждат се и средства за възстановяване на транспортни разходи за пътуващите учители за същия период. Това предвижда Проект за изменение на програмата. Преди изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева.

  Програмата разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация „учител” за всеки един от учебните предмети – математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Вече ще се допускат и кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ освен специалисти със степен „магистър”. До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор. Национална програма “Мотивирани учители“ е създадена, за да бъдат подкрепени училищата чрез комплекс от мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за справяне в реалната училищна среда.

  Удължава се и срокът за кандидатстване по програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация.“. Това ще става до 15 октомври 2019 г. включително като продължителността на подадените в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година.

  Дейност I.

  Мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии за работа в училища с идентифицирани проблемни области

  1. Критерии за подбор на мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии – до 80 учители:

  1.1.      Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, с над 8 години професионален опит като учител по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии  в училища в страната и/или в чужбина.

  1.2.      Документи за кандидатстване по програмата:

  - Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане на длъжността „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“ и/или свидетелство за професионално-квалификационна степен (ПКС);

  - Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

  - Професионална автобиография;

  - Мотивационно писмо;

  - Препоръка от настоящия работодател;

  - 2 препоръки от учител от училището, в което кандидатът работи или друго училище;

  - Препоръка от родител;

  - Портфолио.

  2. Процедура за кандидатстване:

  2.1.      Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 08.05.2019 г. в Министерство на образованието и науката,

  адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

  2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“.

  2.3.      Подбор на кандидатите – анкета до 31.05.2019 г. и събеседване до 15.07.2019 г.

  2.4.      Провеждане на въвеждаща програма с участниците. Въвеждащото обучение включва разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и възнаграждения на обучителите.

  2.         Сключване на трудови договори с определените учители.

  Период на договора – срок от 3 години. Възнаграждението включва допълнително възнаграждение и допълнителни средства за опитни учители, утвърдени в професията си, включени в програмата по Дейност I – за увеличение на основната работна заплата с 300 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. на месец за срок от 12 месеца или за възстановяване  на транспортни разходи на пътуващи учители за същия период.

  3.         Въвеждаща програма за обучение.

  Одобрените участници по Дейност I ще бъдат включени във въвеждаща програма за обучение за развиване на умения за работа с конкретна специфика на региона и умения за осъществяване на методическа подкрепа. Обученията и тренингите се провеждат от обучителни организации и институции след сключване на договорите.

  Дейност II.

  Специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

  1.         Критерии за подбор на специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици – до 100 специалисти;

  1.1. Български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария с висше образование с ОКС „магистър“ от професионални направления и специалности в съответствие с Приложение №1 към член 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН, отнасящи се за изисквания за заемане на длъжностите учител по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужд език.

  1.2. Документи за кандидатстване по програмата:

  -           Диплома за висше образование

  -           Професионална автобиография

  -           Мотивационно писмо

  -           Препоръка от последен работодател/преподавател в университета

  -           За кандидатите за придобиване на педагогическа правоспособност за учител по чужд език се изисква да представят сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1

  2.         Процедура за кандидатстване:

  2.1.      Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 24.04.2019 г. в Министерство на образованието и науката

  адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

  2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ на желаещи да придобият  квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

  2.3.      Подбор на кандидатите – анкета до 15.05.2019 г. и събеседване до 15.06.2019 г.

  При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, незаетите места се попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия и опазване на околната среда.

  2.4.      След съобщение на сайта на МОН за тази възможност подаването на заявления с копия на посочените документи е в срок от 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. и Регистрация Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ на желаещи да придобият  квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия и опазване на околната среда. Подборът на кандидатите ще се осъществи чрез анкета  до 19.07.2019 г. и събеседване до 30.07.2019 г.

  3.         Включване на одобрените в Дейност II на настоящата програма.

  3.1.      Въвеждаща програма за обучение.

  Одобрените участници по Дейност II ще бъдат включени във въвеждаща обучителна програма преди началото на учебната година. За въвеждащото обучение се финансират  разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и възнаграждения на обучителите.

  4.         Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по:

  4.1.      математика

  4.2.      физика и астрономия

  4.3.      информатика

  4.4.      информационни технологии

  4.5.      чужди езици

  При непопълване на квотите по посочените от т.4.1 до 4.5 ще бъде организирано също и обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по:

  4.6.Биология и здравно образование

  4.7.Химия и опазване на околната среда.

  5.         Сключване на договори с участниците.

  Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след приключването й.

  Обученията се осъществяват от висшите училища в едногодишна задочна форма. Средствата за обучения във висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, разходи за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник.

  Дейност III.

  Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, учител по чужд език“ и „учител по религия“

  1.         Критерии за подбор на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религии – до 150 учители, разпределени по определени от МОН квоти за всяко регионално управление на образованието. Квотата се определя в съответствие със заявените потребности от училищата.

  2.         Процедура за кандидатстване:

  2.1.      Кандидатите подават заявление с документи удостоверяващи критериите, посочени в настоящата програма за включване в Дейност III, в срок до 08.05.2019 г. в съответните регионални управления на образованието (РУО).

  2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“.

  До 30.06.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата в съответствие с определената им квота.

  При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религия незаетите места, се попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител по биология и здравно образование“, „учител по химия и опазване на околната среда“, „ресурсен учител“. За придобиване на професионална квалификация „ресурсен учител“ се допускат начални учители

  За тази допълнителна възможност ще бъде публикувано съобщение на сайта на МОН и РУО за подаването на заявления с документи удостоверяващи на критериите посочени в настоящата програма за включване в Дейност III в срок от  01 юли до 05 юли 2019 г.

  До 15.07.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата в съответствие с определената им квота.

  3.         Включване на одобрените в Дейност III на настоящата програма.

  3.1.      Висшите училища осъществяват едногодишно обучение в задочна форма за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ по:

  - математика

  - физика и астрономия

  - информатика

  - информационни технологии

  - чужд език

  - религия

  При не попълване на квотите по посочените квалификации, ще бъдат организирани възможности за едногодишно обучение в задочна форма и за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ по:

  -           биология и здравно образование;

  -           химия и опазване на околната среда;

  -           ресурсен учител.

  3.2.      Заместване по време на участие в присъствена форма на обучение може да се обезпечава със средства за заместващ учител по национална програма „Без свободен час“.

  4.         Сключване на договори с участниците.

  Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след приключването й.

  Обучението се осъществява от висшите училища в едногодишна задочна форма. Средства за обучения за висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, разходи за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник.

  Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: p.fetfova@mon.bg

  Срок за кандидатстване:

  Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

  Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: v.grigorova@mon.bg

  Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

  Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: l.dodev@mon.bg

  Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в регионалните управления на образованието (РУО)

  Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: v.a.georgieva@mon.bg

  НП „Мотивирани учители“, https://www.mon.bg/bg/100653

  Свободни места за прием в първи клас в общинските училища в София – град  към 20.06.2019 г. по данни от училищата:

  prilozhenie.xlsx

  Попълване на свободните места след трето класиране в срок от 21.06.2019 г. до 13.09.2019 г. вкл.

  Следете информацията на електронните страници на училищата!

  СИСТЕМА за  прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията

  на Столична община

  Приета с Решение No 83  по Протокол No 48  от 22.02.2018  г .,  в сила от 1.03.2018  г .,  изм .  и доп . ( отстранени технически грешки )  с Решение No 173  по Протокол No 49  от 15.03.2018  г .,  изм  . и доп . ( отстранени технически грешки  ) с Решение No 225 по Протокол No 51 от 5.04.2018 г ., изм . и доп . ( отстранени технически грешки)   с Решение No 309  по Протокол No 53  от 17.05.2018  г .,  изм.  и доп . –  Решение No 129 по Протокол No 72 от 14.03.2019 г.

  grd.pdf sistemazapriemnauchenicivparviklasvobshtinskiteuchilishtanateritoriqtanastolichnaobshtina2019.

  pdf prilezhashchi-rayoni-na-uchilishchata-za-priem-v-prvi-klas.pdf

  1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за предстоящата учебна 2019/2020 година:

  СРОК ДЕЙНОСТ
  29.03.2019 г. Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
  от 15.04.2019 г.до 15.05.2019 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.
  03.06.2019 г.в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
  от 04.06.2019 г. до 06. 06. 2019г. вкл до 17.00 часа
  Записване на учениците, приети на първо класиране.
  06.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
  от 07.06.2019 г. до 10. 06.2019г вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
  10.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
  от 11.06.2019 г. до 12. 06.2019г вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
  12.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
  от 13.06.2019 г. до 14. 06.2019г вкл. до 12.00 ч. Подаване заявление за участие в трето класиране.
  14.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
  18.06.2019г. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
  20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране
  от 21.06.2019 г.  до 13.
  .09.2019 г. вкл.
  Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

  2. Критерии за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища:

  В първи клас в общинските училища се приемат ученици ,  които отговарят на водещия  критерий,   групите  и допълнителните критерии . Подалите  заявления в училищата за прием в първи  клас , които отговарят на водещия критерий , се разпределят в следните групи :

  No                                     А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

  8.1                    ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен / настоящ адрес  в прилежащия район  на училището и постоянният  /настоящият им адрес не е променян в последните над 3  години преди подаване на заявлението.

  Деца, чиито братя или сестри до 12-  годишна възраст са ученици в същото училище .

  8.2                     ВТОРА ГРУПА –  деца  с постоянен /настоящ адрес

  в прилежащия район на училището повече от 1  година ,  но постоянният / настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1  до 3  години преди подаване на заявлението;

  8.3                      ТРЕТА ГРУПА –  деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището ,  но постоянният / настоящият  им адрес е бил променен  през последната една година преди подаване на заявлението ;

  8.4                        ЧЕТВЪРТА ГРУПА-  деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

  Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата , определени с училищния план -  прием ,  децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии :

  Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

  8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6  т .

  8.6. Дете с един или двама починали родители – 6  т .

  8.7. Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището – 4  т.

  8.8. Деца ,  завършили подготвителна група в избраното училище – 4  т .

  8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5  т.

  8.10. Дете ,  настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26  от Закона за закрила  на детето ,  както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3   т.

  8.11. Деца – близнаци – 5  т.

  8.12. Дете с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район ,  граничещ  на прилежащия район на училището – 5  т. / Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа ,  втора  и трета група от водещия критерий /

  8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца ,  отговарящи на еднакви условия ,  е по голям  от броя на свободните места ,  се прилага   процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца . Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и  Обществения съвет на  училището ,  определени със Заповед на директора.

  3.ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

  Свали документ

  4.Заявление за кандидатстване за прием в първи клас:

  Приложение No 1

  ДО ДИРЕКТОРА НА

  …………………………….

  Вх .No

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  От ………………………………………………………………………………………..

  /три имена на родителя / настойника

  Постоянен/настоящ адрес………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

  Телефон за връзка …………………….e-mail……………………………………..

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

  Заявявам, че желая синът/ дъщеря ми ………………………………………………………………………………………………….

  да бъде приет /а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2019/2020 година.

  Декларирам, че синът/дъщеря ми  отговаря на следните критерии:

  No                                     А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

  8.1                    ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен / настоящ адрес     в прилежащия район  на училището и постоянният  /настоящият им адрес не е променян в последните над 3  години преди подаване на заявлението.

  Деца, чиито братя или сестри до 12-  годишна възраст са ученици в същото училище .

  8.2                     ВТОРА ГРУПА –  деца  с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1  година,  но постоянният / настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1  до 3  години преди подаване на заявлението;

  8.3                      ТРЕТА ГРУПА –  деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището ,  но постоянният / настоящият  им адрес е бил променен  през последната една година преди подаване на заявлението ;

  8.4                        ЧЕТВЪРТА ГРУПА-  деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

  Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

  8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6  т .

  8.6. Дете с един или двама починали родители – 6  т .

  8.7. Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището – 4  т.

  8.8. Деца ,  завършили подготвителна група в избраното училище – 4  т .

  8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5  т.

  8.10. Дете ,  настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26  от Закона за закрила  на детето ,  както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3   т.

  8.11. Деца – близнаци – 5  т.

  8.12. Дете с постоянен / настоящия адрес в прилежащия район ,  граничещ  на прилежащия район на училището – 5  т. / Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа ,  втора  и трета група от водещия критерий /

  8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца ,  отговарящи на еднакви условия ,  е по голям  от броя на свободните места ,  се прилага   процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца .

  Заявявам, че желая синът / дъщеря ми да  изучава следните предмети в избираемите учебни часове :

  4.

  5.

  6.

  Заявявам, че  /желая/ не желая/    синът ми/ дъщеря    ми да посещава група за целодневна   организация на  учебния ден .

  Уведомен съм, че  ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата,  свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците,   е необходимо да подам  допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите .

  Уведомен съм,че при установяване от Комисията на невярно декларирани от  мен данни, ученикът не се записва в училището . Мястото се  обявява за свободно за следващо класиране .

  Информиран/а  съм , че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

  Родител:

  /име, фамилия и подпис /

  Служител:

  /име, фамилия и подпис /

  5.Необходими документи--  за първа ,  втора,  трета и четвърта групи:

  • Оригинал на удостоверение за промени  на постоянен адрес на детето ,  издадено от съответната районна администрация /  приложение No  16   към чл . 24,   ал   1  от Наредба за  издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението ;
  • Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес  на  детето ,  издадено от съответната районна администрация / приложение No  17  към чл . 25,  ал . 1   от Наредба за  издаване на удостоверения  въз  основа на регистъра на населението ;
  • Копие  на удостоверение за раждане  на детето ;
  • Оригинал на удостоверение  за семейно положение ,  съпруг/а и деца ,  издадено от съответната районна администрация / приложение No  5  към чл . 14,  ал . 1   от Наредба за издаване на удостоверения  въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование

  Ако постоянният / настоящ адрес на детето   е променян през последните над 3  години ,  от 1  до 3  години или през последната една година преди подаване на заявлението ,  но промяната попада  в  границите на прилежащия район на училището ,  се  ползва по – благоприятната за ученика група.

  6.Училищата ще публикуват на интернет страницата си следната информация:

  1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за предстоящата учебна 2019/2020 година.

  2. Критерии за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища.

  3. Определените прилежащи територии на училището .

  4. Свободните места след всяко класиране в посочения в срок.

  Внимание!!! За участие във второ  и т.н. класиране отново трябва да се подаде заявление !

  Ако се интересувате още:

  Регистър на частните училища в София

  Правителството одобри 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 година. За изпълнение на програмите в държавния бюджет са осигурени 76 000 000 лева.

  Четири от програмите са изцяло нови: „Заедно в грижата за ученика“, „Мотивирани учители“, „ИТ бизнесът преподава“, „Иновации в действие“. В други програми модулите са разширени и насочени към финансиране и на нови дейности – НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и НП „Успяваме заедно“. По нова програма ще се подпомагат общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация.

  Новата програма „ИТ бизнесът преподава‘, с бюджет от 1 000 000 лева предвижда изграждане на връзка с ИТ бизнеса и включва три модула. Чрез програмата ще се създадат условия за партньорство между ИТ бизнеса и училищата, в рамките на което представители на технологични фирми ще организират семинари за учениците от 1. до 10. клас. Предвижда се в гимназиалната степен представители на бизнеса да преподават съвместно с учителите, както и да се даде възможност на учителите да опреснят и надградят знанията си чрез краткосрочни стажове и участие в проекти на ИТ фирми.

  Повече средства се предвидени по НП „Ученически олимпиади и състезания“ за подготовка на децата и за провеждане на състезания – 3 200 000 лева. Програмата ще позволи вече и преподаватели от висшите училища и БАН, както и други специалисти да бъдат привличани за подготовка на учениците. Ще се финансира и ново национално състезание по финансова математика.

  Националната програма „Иновации в действие“ с бюджет от 1 572 600 лв. се създава, за да обменят училищата иновативни практики на място. Планира се да се включат до 580 училища. Програмата ще подпомага партньорство между две иновативни училища, както и между иновативно с неиновативно. Ще се финансира и популяризиране на иновациите чрез уебсайт на иновативните училища.

  Национална програма „Мотивирани учители“, с бюджет от 1 700 000 лева, е насо­чена към кадрово осигуряване с педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии на училища в райони със специфични условия. Програмата ще предлага и въвеждащо основно обучение за придобиване на квалификация „учител“ по същите предмети, както и обучение за придобиване на допълнителна квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по природни науки в основната степен на образованието“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“ и „учител по религия“.

  Обучения за учители от направление „Компютърно моделиране“ са планирани и в национална програма „Обучение за ИТ кариера“. Новост е възможността за удостоверяване на професионални знания, умения и компетентности на професия „Приложен програмист“.

  Увеличен е бюджетът на НП „ИКТ“, като чрез нея ще продължи осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Училищата ще могат да кандидатстват за закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование, за внедряване на образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник, както и за изграждане/доизграждане на Wi Fi мрежи.

  Програмата „Заедно в грижата за ученика“ е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците, чрез успеха им по всички предмети.

  По програмата за десегрегация ще се съфинансират общински проекти за подобряване на условията за достъп до качествено образование на деца и ученици – транспортни разходи, работа с родители и други дейности, предложени от общините. Ще се финансира и осигуряването на учебни пособия и материали и включването на образователни медиатори.

  Увеличен е обхватът и бюджетът на модул „Културните институции като образователна среда“ по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – от 100 000 лева на 250 000 лева. Освен в музеи, училищата ще могат да провеждат уроци в художествени галерии. Учениците ще могат да посещават театрални и музикални постановки.

  За Центровете за специална образователна подкрепа са предвидени 1 600 000 лева за закупуване на специализирани уреди, дидактически средства, за терапевтична и рехабилитационна дейност на децата.

  Детските градини ще имат възможност да кандидатстват по програма „Успяваме заедно“ за изграждане на подкрепяща, интерактивна среда, за работа със семейната общност и др.

  По програма „Заедно за всяко дете“ са предвидени средства за проекти, свързани с обмяна на добри практики в работата с родители по Механизма за обхват на деца и ученици.

  Ще продължи финансирането по останалите национални програми, действали предишни години – „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Роден език и култура зад граница“, „Без свободен час“, „Създаване на достъпна архитектурна среда“, „Квалификация“ и „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.


  Национални програми 2019


  Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

  1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

  Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


  2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;

  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


  3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3;

  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


  Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

  Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

  Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

  Формуляр за кандидатстване

  Декларация

  Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

  Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg

  Лица за контакт:
  Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
  Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: n.kostadinova@mon.bg
  Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: z.hodja@mon.bg


  Модул „Културните институции като образователна среда “

  Модул „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“

  Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

  Формуляр за кандидатстване

  Декларация

  Приложение № 1 Списък за закупуване на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на дейностите за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети с цел осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа

  Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

  Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg

  Лица за контакт:
  Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 400, е-mail: e.stoilova@mon.bg
  Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 720, e-mail: b.aleksov@mon.bg
  Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: z.hodja@mon.bg  4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ съгласно приложение № 4;

  Национална програма „Заедно в грижата за ученика“


  5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5;

  Национална програма „Успяваме заедно“

  Целта на националната програма „Успяваме заедно”е осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.

  Дейностите по програмата са приложими само за деца, които постъпват в първа възрастова група в детска градина и към техните родители.

  Бенефициенти по Националната програма могат да бъдат всички държавни и общински детски градини.

  В срок до 03 май 2019 г., детските градини, които желаят да кандидатстват, следва да подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и да го изпратят за оценяване в РУО на хартиен носител и/или по електронен път подписани с квалифициран електронен подпис.

  Приложение:

  1. Национална програма „Успяваме заедно“.
  2. Формуляр за кандидатстване.

  6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съгласно приложение № 6;

  Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


  7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7;

  Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


  8. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 8;

  Национална програма „Квалификация“


  9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 9;

  Национална програма „Заедно за всяко дете“


  10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10;

  Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


  11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11;

  Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

  Проектните предложения се изготвят по утвърден от МОН образец и се представят, както следва:

  ·         държавните училища, центровете за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, финансирани чрез бюджета на МОН, попълват единствено онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np2018.mon.bg

  ·         училищата, финансирани чрез бюджета на МК и ММС, представят проектните си предложения на хартиен носител при съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

  По отношение на модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ срокът, видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията, както и образецът на формуляра за кандидатстване може да бъде намерен на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в секция „Програми и проекти“.


  12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 12;

  Национална програма „Роден език и култура зад граница“

  Формуляр за кандидатстване

  Срок за кандидатстване: 8 май 2019 г.

  Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg

  Лица за контакт:
  Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: a.petrov@mon.bg
  Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg


  13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13;

  Национална програма „Без свободен час“


  14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14;

  Национална програма „Мотивирани учители“


  15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ съгласно приложение № 15;

  Национална програма „ИТ бизнесът преподава“


  16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16;

  Национална програма „Иновации в действие“


  17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 17

  Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

  Вижте още:

  Национални програми 2018