Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Писмо на МОН уведомява,

че Фондация „Софийска платформа“ инициира създаването на урок, посветен на 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България и Източна Европа.

Създадените за целта материали са прегледани от външни експерти, както и от експерти на Министерството на образованието и науката.

Урокът е предназначен за ученици от гимназиалните етапи на училищното образование в часовете по история и цивилизации и свят и личност.

По преценка на учителите те биха могли да проведат един учебен час, посветен на събитието, като използват създадените ресурси, които могат да бъдат открити на следния електронен адрес:

http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/.


От 18 януари до 01 февруари 2020 год. във връзка с цъфтежа на азалиите, Ботаническата градина при БАН представя изложба на „Семейство Пиренови“. Всеки ден, от 10 до 16 часа, може да се насладите на цъфтящите в момента азалии от колекцията ни, а също така да се запознаете и с други красиви и оригинални растения от тропиците. В момента също цъфтят стрелиции, антуриуми, бугенвилеи и орхидеи.

Приложение: Информация за посещение на Ботаническата градина при БАН

Свали документ

През 2019 г. се навършиха 200 години от рождението на Евлоги Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев.Създаденият Национален инициативен комитет планира реализирането на различни инициативи.

Във връзка с тези годишнини Исторически музей – Карлово е разработил документален филм с продължителност 20 минути, който е посветен на техния живот и дарителската им дейност. Филмът се ползва безплатно и е достъпен на адрес: www.museumkarlovo.com.

ПРОГРАМА  “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА “

Министерството на образованието и науката финансира програма „Образование с наука“, която е част от мисията на Българската академия на науките да работи в подкрепа на стратегическите цели на правителството в области с висок обществен интерес и въздействие  в сектор образование. Програмата се реализира в рамките на Академията. По нея бяха одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците.Насочена е към ученици от I до XII клас и учители и има за цел да развие и надгради проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации в образованието и съдържа следните три модула: – „STEM общности на знанието“, ,,Образование в музея“ и „Летни школи“. В началото тя ще е насочена предимно към децата от София, но през следващите години обхватът й ще се разшири.

Модул „STEM общности на знанието“ – Учениците от всички столични училища ще могат да посещават извънкласни занимания в музеите и институтите на БАН. Там ще се учат на математика в онлайн класни стаи, ще програмират роботи, ще предлагат решения за справяне с климатичните предизвикателства, ще правят антропологични изследвания, химични опити, проекти по механика и холограми, ще прилагат космически технологии в екологията и др. Предвидени са дейности за посещения на ученици и учители в институтите на БАН за запознаване с научна тема и/или инфраструктура, работа по проекти, включително стаж в БАН за изпълнение на целева научна задача, по която ученикът ще получи знания и формира умения, организиране на курсове, кръжоци, семинари и други мероприятия за учители и ученици за подготовка на таланти (STEM олимпиади и други състезания).

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира образователната част от изпълнението на програмата „Образование с наука“ насочена към подобряване значимостта на природните науки и ангажиране интереса на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа в реална среда.

В периода от 07 ноември до 13 декември 2019 г., всеки четвъртък и петък НИМХ ще има възможност да посрещне до 60 ученици, които на място ще се запознаят с работата на метеоролозите и хидролозите, как се правят измервания в метеорологичния парк, да участват с конферентна връзка при подготовката и излъчването на дневните прогнози. Фокусът на дейностите е насочен към ученици от 5-ти до 7-ми клас.

На интернет страницата на НИМХ (www.meteo.bg) е отворена специална секция, на която заинтересованите училища могат да подадат заявление за регистрация за определен ден в горепосочения период.

За допълнителна информация: Лора Йосифова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, e-mail: Lora.Yosifova@meteo.bg, тел.: +359878966524, +359 2 4624882.

Приложение: Програма. Свали документ

Модул „Образование в музея“ – ще бъдат организирани изнесени класни стаи, ателиета, състезания, интерактивни игри в областта на културно-историческото наследство и разширяване знанията на учениците чрез наличните артефакти. Разработване на тематични помагала и презентационни материали от музейни специалисти.

На 23 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей ще гостуват учени от БАН  и ще представят отново темата за Резервната електрическа енергия. Входът за ученици и учители е свободен.

Приложение: Информация за мероприятието – Свали документ

Модул „Летни школи“ – организиране на STEM школи в различни области на науката.

Можете да се възползвате от програмата през цялата учебна година, както и да създадете партньорства с избраните от Вас институции на БАН.

Приложение:

1. Писмо от председателя на БАН акад.Ревалски , което включва и информация за институциите и музеите на БАН, които могат да бъдат посещавани безплатно от учениците и на 4.11.2019 г.

Свали документ

2. Образователни програми на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН.

Свали документ

3. Образователни програми по програма „Музеи и образование“ на Национален етнографски музей към ИЕФЕМ – БАН.

Свали документ

4. Национален археологически институт с музей – Програма „Музеи и образование“.

Свали документ

5. Образователни програми на Националния природонаучен музей при БАН, финансирани от МОН за учебната 2019/2020 година.

Свали документ

ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ПО ТЕМИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Фондация „Активна историческа карта” предлага  Активна Историческа Карта на адрес :

http://spatium.bg/

НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ СА:

 1. създаване на нов и съвременен начин за обучение на ученици и студенти;
 2. установяване на причинно-следствената връзка между историческите събития, улесняваща тяхното запомняне и анализиране;
 3. разкриване на мащабността и географските измерения на конкретно събитие или дело на човек;
 4. осигуряване на терен за развитие на научната общност, ученици, студенти и любители на историята;
 5. развитие и осъвременяване на картографията;
 6. популяризиране на българската история и картография;
 7. развиване на международното сътрудничество в областта на картографията и историознанието.

Разработени са образователни продукти по следните теми: „Балканска и Междусъюзническа войни 1912 – 1913 г.“, „Териториални промени на Третата българска държава“ и „Демографска карта на България в периода 1934 – 2011 г.“. Всеки един продукт включва интерактивна историческа карта, снимки, спомени и дневници, библиография. Това дава възможност теми от българската история да бъдат представени изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктите са реализирани с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военно-исторически музей.

Достъпни са на адрес: www.spatium.bg.

Интерактивните карти ще бъдат надграждани и допълвани с информация, което няма да се отрази на функционирането и възможността за ползването им.

Основна задача пред сдружение „Българска история“ е съхраняването и популяризирането на българската история чрез поддръжката на два уебсайта- https://bulgarianhistory.org/ , обиколки на училища с цел изнасяне на уроци по родолюбие, създаване на образователни клипове, документални поредици, късометражни филми и телевизионни предавания, посветени на бележити лица и събития от родното минало, издаване на книги с историческа тематика, а от март 2016 и едноименно списание.  Първата по рода си настолна игра, посветена на българската история –„Цар на историята“ .

Благодарение на филмите, създадени от сдружението „Българска история“, най-славните български битки, достижения и личности „оживяват“ в електронните учебници на издателската група „Просвета“.В поредицата „Средновековна слава“ с кратък, но увлекателен разказ и модерна 3D анимация, видеата от тази поредица представят по неповторим начин паметни събития от героичното ни минало – битките при Онгъла, при Върбишкия проход, Ахелой, Клокотница, включват още историята на Българското възраждане, на Третата българска държава, национални символи като Мадарския конник, Панагюрското златно съкровище и още много други.

Общо филмите, заснети от сдружението, са над 100 и покриват съдбовни моменти от цялата хилядолетна история на нашата държава – от нейното основаване и възход до трагичния цар Самуил, от бунта на гордите Асеневци до османското нашествие, от героичната отбрана на Шипка и Балканските войни до самоотвержената защита на родното небе през Втората световна война.

Детски научен център „Музейко“ стартира програма „Музейко за всяко дете“.

Тя дава възможност на деца в неравностойно положение и/Или от семейства с ниски доходи да се доближат до науката – да учат, откриват, изследват, експериментират в най-големия детски научен център в Източна Европа – „Музейко“ в гр. София. Целта е да се осигури привлекателна и безопасна среда, в която учениците да се чувстват приети и участващи, без да се страхуват да задават въпроси, да правят грешки и да имат смели мечти.

Програмата покрива разходите за вход и образователни занимания в „Музейко“ на групи от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и социални услуги за деца от цялата страна.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. ПОКАНА

Свали документ

 1. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Свали документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 на МС от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)
(oбн. – ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.09.2019 г.)

Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127310

Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България

Свали документ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., … и бр. 42 от 2019 г.)
(обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г.)

Вижте още указания за водене на личните картони и формуляр на заявка за лични картони:

УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Вижте предходните изменения и допълнения и самата наредба №8:

Наредба за изменение и допълнение на    Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.;….; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година

Национално състезание по финансова грамотност (публ. 06.01.2020 г.)

Математическо състезание „Млади таланти“ (публ. 20.12.2019 г.)

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил (публ. 19.12.2019 г.)

Пролетните математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 16.12.2019 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 16.12.2019 г.)

Национално състезание „Ключът на музиката“ (публ. 11.12.2019 г.)

Национално състезание „Фолклорна плетеница“ (публ. 11.12.2019 г.)

Националното състезание „Виртуално предприятие“ (публ. 09.12.2019 г.)

Пролетно национално състезание по физика (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по математическа лингвистика (публ. 29.11.2019 г.)

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ и Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас (публ. 28.11.2019 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Национални състезания по информатика (публ. 18.10.2019 г.)

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки (публ. 08.10.2019 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 08.10.2019 г.)

Национално състезание по природни науки и екология (публ. 08.10.2019 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 17.09.2019 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 17.09.2019 г.)

Приложение No 2

ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2019–2020 година

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Математика 1.Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици

от VIII до XII клас, 17.01. – 19.01.2020 г., РУО – Ямбол

2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 19.03.2020 г., 12.00 ч.

3.Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на

СУ с чуждоезиков профил, 13 – 15.03.2020 г.

4.Пролетни математически състезания

IV клас, 28.03.2020 г.

V – VI клас, гр. Плевен, 27.03. – 29.03.2020 г.

VII – VIII клас, гр. Русе, 27.03. – 29.03.2020 г.

IХ – XII клас, гр. Габрово 27.03. –29.03.2020г.

5.Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“,09.05.2020 г.

Информатика 1. Национален есенен турнир по информати

ка, 22.11. – 24.11.2019г., гр. Шумен

2. Пролетни състезания по информатика, 24.04. – 26.04.2020 г., гр. Велико Търново

3. Национален летен турнир по информатика, 05.06. – 07.06.2020 г., гр. Пловдив

Информационни

технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон

Атанасов”, 29.11. – 01.12.2019 г., гр. София

2. Национално състезание по компютърни мрежи, 11.04. – 12.04.2020 г., гр. София

Математическа

лингвистика

Национално състезание по матема

тическа лингвистика, 24.01. – 26.01.2020 г.,

РУО – Благоевград

Физика

Регламенти:

Есенно национално състезание по физика

Програма за Националното състезание по физика

1.Есенно национално състезание по физика, 08.11. – 10.11.2019 г.,РУО – Велико Търново

2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 07.02. – 09.02.2020г., РУО – Кюстендил

3. Пролетно национално състезание по физика, 13.03. – 15.03.2020 г., РУО –

София-град

Химия и опазване

на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 11.04. – 12.04.2020 г.,

РУО – Стара Загора

Природни науки

и екология

Представяне и защита на проекти, 22.11.-24.11.2019 г., РУО – Търговище
Природни науки и екология

Регламент:

Национално състезание по природни науки и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки

(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 06.06. –07.06.2020 г., РУО – София-град

Ключови

компетентности

по природни

науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 15.11. – 17.11. 2019 г., РУО – София-регион, Копривщица

Регламент:

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Технологии „Виртуално предприятие”10.04. – 11.04.2020 г., РУО – София–град
Английски език

Регламент:

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Общински кръг – до 14.10.2019 г.

Областен кръг – до 21.10.2019 г.

Национален кръг – 09.11. – 10.11.2019 г.

Немски език Национален конкурс за театър на немски език, май 2020 г.
Немски език Национално състезание за написване на есе

Областен кръг – м. ноември 2019 г.

Национален кръг – м. април 2020 г., град София

Френски език Национален конкурс за театър на френски език, април 2020 г.
Испански език Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2020 г.
Английски език,

Испански език,

Италиански език,

Немски език,

Руски език,

Френски език

Многоезично състезание

Областен кръг – 19.10.2019 г.

Национален кръг – 16.11.2019 г., гр. Ловеч

Регламент:

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език

Религия Национален конкурс „Бог е любов”

Областен кръг – до 01.04.2020 г.

Национален кръг – юни 2020 г.

Музика Национално състезание „Ключът на музиката“

– Общински кръг – 24.01.2020 г.

– Областен кръг – 21.02.2020 г.

– Национален кръг – 20.03.– 22.03.2020 г., гр. Пловдив

Хореография Национално състезание „Фолклорна плетеница”

– Областен кръг – до 10.04.2020 г.

– Национален кръг – 04.06. – 07.06.2020 г., гр. София

Национално

състезание по

финансова

грамотност

Провежда се на 22.02.2020 г.

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2019/2020 година

Най-добър млад строител (публ. 19.12.2019 г.)

Най-добра бизнес идея (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание по счетоводство (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 13.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад керамик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад заварчик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2020 (публ. 09.12.2019 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” (публ. 14.10.2019 г.)

Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ. 14.10.2019 г.)

Национален учебно-професионален конкурс (НУПК) „Най-добър млад инсталатор“ (публ. 14.10.2019 г.)

Национален преглед за млади изследователи (НПМИ) „Енергетика, икономика и математическо моделиране” (публ. 14.10.2019 г.)

ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии

Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален кръг Национален кръг

Месец на професиите

Състезание по приложна

електроника „Мога и зная

как”

до 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2020 г.

Регламент:

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как”

Най–добър млад хлебар-

сладкар

до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2020 г.
Най-добър млад готвач до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2

020 г.

Най-добър млад сервитьор. до 28.02.2020 г до 31.03.2020 г. Април 2020 г.
Най-добър млад барман до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2

020 г

Най-добър млад строител до 28.02.2020 г. 07 – 08.03.2020 г.

14 – 15.03.2020 г.

21 – 22.03.2020 г.

28 – 29.03.2020 г.

Април 2020 г.
Озеленяване и цветарство до 28.02.2020 г. Април 2020 г
Стилни мебели и

дърворезба

до 28.02.2020 г. В месеца на „Светът на

мебелите“ – БКДМП

Млади таланти в модата до 28.02.2020 г. Април 2020 г.
Най-добър млад фризьор и

гримьор

до 28.02.2020 г. Април 2020 г.
Най-добра бизнес идея до 28.02.2020 г. 28 – 30.04.2020 г.
Най-добър млад керамик до 16.02.2020 г. 02 – 04.04.2020 г.
Счетоводство до 31.01.2020 г. до 01.03.2020 г. 25 – 27.03.2020

г.

Най-добър млад

автомонтьор и водач на

МПС

до 28.02.2020 г. 14 – 15.03.2020 г.

22 – 23.03.2020 г.

Април 2020 г.
Национален учебно-

професионален конкурс

„Най–добър млад

инсталатор”

до 19.02.2020 г. до 19.03.2020 г. Април 2020 г.

Регламент:

Национален учебно-професионален конкурс (НУПК) „Най-добър млад инсталатор“

Международен панаир на

учебно-тренировъчните

фирми „ТФ ФЕСТ-Млад

предприемач“

23 – 24.04.2020 г.
Млад фермер 14.02.2020 г. до 31.03. 2020 г. Април 2020 г
Най–добър техник в

машиностроенето

до 26.01.2020 г. 20 – 22.03.2020 г
Национален преглед за

млади изследователи

Енергетика, икономика и

математическо

моделиране

до 12.03.2020 г. Април 2020 г.

Регламент:

Национален преглед за млади изследователи (НПМИ) „Енергетика, икономика и математическо моделиране”

Горски многобой 28.02.2020 г. 07 – 09.05.2020 г.
Състезание по

електроенергетика „Стани

стипендиант на ЧЕЗ“

до 21.12.2019 г. 11 – 28.02.2020 г. Март 2020 г.

Регламент:

Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“

Най–добър млад заварчик до 16.02.2020 г. 26 – 28.03.2020 г.
Европейско състезание по

статистика

Период на регистрация:

от 22.10.2019 г. до

13.01.2020 г.

Период за провеждане на

теста от пър-вия етап:

от 14.01. до 03.02.2020 г.

Публикуване на Резултати-

те от първия

етап: 06.02.2020 г.

Провеждане на втория eтап:

от 07.02. до 05.03.2020 г.

Обявяване на

финалистите:

29.03.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.. в сила от 10.09.2019 г.)

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
(oбн. – ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.)

 1. Образец на Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г.

Свали документ

 1. Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователната институция за учебната 2019/2020 г.
 1. Насоки за изготвяне на Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешно институционалната и на продължаващата квалификация.

Свали документ

Учебна 2019/2020 година

1.Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

Свали документ

2.Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.:Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

Свали документ

Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2273 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.09.2019 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2019/2020 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година

Информационни технологии (публ. 19.12.2019 г.)

Tехническо чертане (публ. 17.12.2019 г.)

География и икономика (публ. 12.12.2019 г.)

История и цивилизации (публ. 09.12.2019 г.)

Философия (публ. 09.12.2019 г.)

Гражданско образование (публ. 09.12.2019 г.)

Физика (публ. 06.12.2019 г., допълнено 10.12.2019 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 06.12.2019 г.)

Астрономия (публ. 04.12.2019 г.)

Италиански език (публ. 04.12.2019 г.)

Испански език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Френски език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Информатика (публ. 03.12.2019 г.)

Национална олимпиада “Знам и мога“ за IV клас (публ. 02.12.2019 г., акт. 04.12.2019)

Биология и здравно образование (публ. 02.12.2019 г.)

Aнглийски език (публ. 02.12.2019 г.)

Немски език (публ. 02.12.2019 г.)

Математика (възрастова група IV–VII клас) (публ. 29.11.2019 г.)

Математическа лингвистика (публ. 29.11.2019 г.)

Български език и литература (публ. 28.11.2019 г.)

Руски език (публ. 28.11.2019 г.)

Математика (възрастова група VIII–XII клас) (публ. 28.11.2019 г.)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

1.ОБЩИНСКИ КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 25.01.2020 г.
Български език и

литература

V, VI, VII, VIII –X, XI и ХII 6 до 15.12.2019г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 20.01.2020г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2020г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2020г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2020г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 12.01.2020г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2020г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 14.12.2019г.
Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 до 11.01.2020г.
Информационни

технологии

V – VIIІ и ІХ – ХІІ 2 до 12.01.2020г.
Математическа

лингвистика

V – VII, VIII – IХ, X – ХІ и ХІІ 4 до 10.01.2020г.
Философия VIII – ХII 1 до 29.01.2020г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ 7 до 19.01.2020г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ 6 до 19.01.2020г.
Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 до 06.03.2020г.
Физика VII, VIII, IX, X,

XI – ХII

5 до 12.01.2020г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 12.01.2020г.
Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 21.01.2020г.
Биология и здравно

образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 31.01.2020г.
Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII (2 групи) 3 до 09.02.2020г.

2.ОБЛАСТЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 29.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Български език и

литература

V, VI, VII, VIII –X, XI и ХII 6 22.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 09.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 15.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 15.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 15.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 8.02.2020 г.

Начало 9:00 ч

Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 15.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 01.02. 2020 г.

Начало 9:00 ч.

Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 15.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Информационни

технологии

V – VIIІ и ІХ – ХІІ 2 08.03.2020 г.
Математическа

лингвистика

V – VII, VIII – IХ, X – ХІ и ХІІ 4 14.02.2020 г.

Начало 14:00ч.

Философия VIII – ХII 1 08.02.2020 г.

Начало 14:00ч.

История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ 7 29.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ 6 22.02.2020 г.

Начало 14:00ч.

Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 20.03. 2020 г.
Физика VII, VIII, IX, X,

XI – ХII

5 22.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 16.02.2020 г.

Начало 14:00ч.

Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 16.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Биология и здравно

образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 23.02.2020 г.

Начало 9:00 ч.

Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII (2 групи) 3 14.03.2020 г.

Начало 9:00 ч.

3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 4.04.2020 г.
Български език и

литература

VII, VIII – Х, XІ и ХII 4 05.04.2020 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 03.2020 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 20.03. – 22.03.

2020 г.

Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 28.03.2020 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 21.03.2020 г.
Руски език VIII, IX, X, XI и ХII 5 07.03.2020 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 21.03.2020 г.
Математика VII, VIII и IX–ХII 3 10.04. – 13.04.

2020 г.

Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 13.03. – 16.03.

2020 г.

Информационни

технологии

V – VIIІ и ІХ – ХІІ 2 08.05. – 10.05.

2020 г.

Математическа

лингвистика

VIII – IX, X – XI и ХІІ 3 03.04. – 06.04.

2020 г.

Философия VIII – ХII 1 27.03. – 29.03.

2020 г.

История и цивилизации VII, Х и ХII 3 24.04. – 26.04.

2020 г.

География и икономика VII, VIII – IX и X – ХII 3 25.04. – 26.04.

2020 г.

Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 05. – 10.05.

2020 г.

Физика VII, VIII, IX, X,

XI – ХII

5 04. – 05.04.

2020 г.

Астрономия VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ 3 24.04. – 26.04.

2020г.

Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 21.03. – 22.03.

2020 г.

Биология и здравно

образование

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII 3 28.03. – 29.03.

2020 г.

Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII (2 групи) 3 24. 04. – 26.04.

2020 г.

Модели на Национално външно оценяване (НВО) през учебната 2019-2020 година

X клас:

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019 – 2020 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019 – 2020 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019 – 2020 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019 – 2020 година

VII клас:

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019 – 2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019 – 2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019 – 2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.


IV клас:

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019 – 2020 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019 – 2020 година

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през учебната 2019– 2020 година

Дейност Срок
1 Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 03 февруари 2020 г.
2 Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 07 февруари 2020 г.
3 Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 21 февруари 2020 г.
4 Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите до 21 февруари 2020 г.
5 Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 28 февруари 2020 г.
6 Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 24 април 2020 г.
7 Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 07 май 2020 г
8 Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 18 май 2020 г.
9 Определяне на квесторите и на учителите консултанти до 19 май 2020 г.
10 Оценяване на изпитните работи от НВО 01 юни – 07 юни 2020 г.
11 Обявяване на резултатите от НВО 08 юни 2020 г.
12 Издаване на удостоверение за завършен начален етап до 17 юни 2020 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година

Дейност Срок Срок
НВО в VII клас НВО в Х клас
1 Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 03 февруари 2020 г. до 03 февруари 2020 г.
2 Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 07 февруари 2020 г. до 07 февруари 2020 г.
3 Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г.
4 Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г.
5 Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 14 април 2020 г. до 28 февруари 2020 г.
6 Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 14 април 2020 г до 14 април 2020 г.
7 Подаване на заявления за явяване на

изпит по чужд език в VII и в Х клас, за

оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

06 – 08 април 2020 г 06 – 08 април 2020 г
8 Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01 юни 2020 г. до 01 юни 2020 г.
9 Определяне на състава на комисиите

по засекретяване и разсекретяване на

изпитните работи от всеки изпит

до 03 юни 2020 г.

————-

10 Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 03 юни 2020 г. до 03 юни 2020 г.
11 Определяне на квесторите и на учителите консултанти до 05 юни 2020 г. до 05 юни 2020 г.
12 Оценяване на изпитните работи от НВО 12 – 23 юни 2020 г 12 – 23 юни 2020 г
14 Обявяване на резултатите от НВО до 26 юни 2020 до 26 юни 2020
15 Издаване на свидетелството за

завършено основно образование/на

удостоверение за завършен първи

гимназиален етап

до 03 юли 2020 г. до 03 юли 2020 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година

Дейност Сесия

май– юни

——————

Срок

Сесия

август-

септември

Срок

1. Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 03.02.2020 г до 03.06.2020 г.
2. Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 07.02.2020 г до 08.06.2020 г.
3. Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на

текст и изпращане на декларациите им до

регионалната комисия за организиране и

провеждане на ДЗИ

до 14.02.2020 г. до 19.06.2020 г.
4. Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за

организиране и провеждане на ДЗИ за сградите, залите и броя на местата в залите

до 17.02.2020 г. до 19.06.2020 г.
5. Изпращане в МОН на обобщени предложения от РУО за оценителите от всяка област, за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, както и техните декларации до 06.03.2020 г. до 29.06.2020 г .
6. Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 10.04.2020 г. до 12.08.2020 г.
7. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 04.03.2020 г. –17.03.2020 г. 01.07.2020 г. –

14.07.2020 г.

8. Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 20.03.2020 г. до 16.07.2020 г.
9. Определяне на състава на националните комисии до 06.04.2020 г. до 10.08.2020 г.
10. Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 10.04.2020 г. до 12.08.2020 г.
11. Определяне на състава на комисиите за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището до 10.04.2020 г. до 14.08.2020 г.
12. Определяне на квестори, на учители консултанти и на учители по чужд език за четене на текст до 04.05.2020 г. до 14.08.2020 г.
13. Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2020 г. до 20.08.2020 г.
14. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2020 г. до 24.08.2020 г.
15. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2020 г. 24.08.2020 г.
16. Оценяване на изпитните работи 23.05.2020 г. –

08.06.2020 г.

31.08.2020 г. –

08.09.2020 г.

17. Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 12.06.2020 г. до 10.09.2020 г.
18. Връчване на дипломите за завършено средно образование до 22.06.2020 г. до 14.09.2020 г.