Любознайко http://www.lyuboznaiko.com Сайт за любознателни деца - достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра Mon, 09 Dec 2019 05:25:05 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0.4 Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%96-24-%d0%be%d1%82-05-11-2019-%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%96-24-%d0%be%d1%82-05-11-2019-%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82/#comments Wed, 20 Nov 2019 07:15:26 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15290 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%96-24-%d0%be%d1%82-05-11-2019-%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82/feed/ 0 Анекс към КТД подписан на 12.11.2019 г. http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d1%82%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-12-11-2019-%d0%b3/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d1%82%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-12-11-2019-%d0%b3/#comments Wed, 13 Nov 2019 08:19:29 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15265 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d1%82%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-12-11-2019-%d0%b3/feed/ 0 Предложение за урок – тридесет години от началото на прехода http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/#comments Tue, 05 Nov 2019 09:41:21 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15260 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/ 0 ПРОГРАМА “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА „ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/#comments Fri, 01 Nov 2019 07:47:29 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15256 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/feed/ 0 Заповед на министъра на МОН за организацията на учебния ден след изборите http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/#comments Mon, 21 Oct 2019 14:58:31 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15246 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/feed/ 0 Изменение и допълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b7/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b7/#comments Fri, 18 Oct 2019 15:18:12 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15239 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b7/feed/ 0 Състезания през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20192020-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7%d0%b0/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20192020-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7%d0%b0/#comments Wed, 16 Oct 2019 03:34:41 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15231 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/10/%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20192020-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7%d0%b0/feed/ 0 Изменение и допълнение на Наредба №8 за информацията и документите http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%968-%d0%b7/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%968-%d0%b7/#comments Wed, 25 Sep 2019 07:50:28 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15220 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%968-%d0%b7/feed/ 0 ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2019–2020 година http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/#comments Wed, 18 Sep 2019 04:57:49 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15216 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/feed/ 0 ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments Wed, 18 Sep 2019 04:51:51 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=15214 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2019/09/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/ 0