Любознайко http://www.lyuboznaiko.com Сайт за любознателни деца - достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра Wed, 05 Dec 2018 07:22:58 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0.4 Анекс към Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80/#comments Fri, 30 Nov 2018 05:27:45 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13860 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80/feed/ 0 Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/10/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd-2/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/10/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd-2/#comments Tue, 23 Oct 2018 08:20:14 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13848 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/10/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd-2/feed/ 0 Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/10/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/10/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5/#comments Thu, 18 Oct 2018 04:04:40 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13844 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/10/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5/feed/ 0 Нови програми за обучение по БДП http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b4%d0%bf/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b4%d0%bf/#comments Tue, 25 Sep 2018 17:11:24 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13829 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b4%d0%bf/feed/ 0 Допълнителни парични средства за физическо възпитание и спорт и за „Осигуряване на съвременна образователна среда“ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%b7/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%b7/#comments Wed, 19 Sep 2018 06:47:58 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13819 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%b7/feed/ 0 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба No 5 от 2016 г. за предучилищното образование http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd/#comments Wed, 12 Sep 2018 03:52:58 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13804 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/09/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd/feed/ 0 КАЛЕНДАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-201819-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-201819-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments Thu, 30 Aug 2018 14:54:55 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13795 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-201819-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/ 0 Заповеди за учебната 2018/2019 година http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20182019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20182019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments Thu, 30 Aug 2018 08:08:16 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13790 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20182019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/ 0 Ваканции, неучебни дни и дати за НВО и ДЗИ за учебната 2018/2019 година http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%b4/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%b4/#comments Thu, 30 Aug 2018 07:49:32 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13788 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%b4/feed/ 0 Модел на НВО в VII клас през учебната 2018-2019 година http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/vii-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-2018-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/ http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/vii-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-2018-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments Tue, 21 Aug 2018 05:16:38 +0000 Любознайко http://www.lyuboznaiko.com/?p=13784 http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2018/08/vii-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-2018-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/ 0