Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Списък на защитени направления и специалностиПостановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
В сила от учебната 2021/2022 година (публ. 07.09.2021 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.