Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В  УЧИЛИЩАТА
Според епидемиологичната обстановка през учебната 2021/22 година училищата ще работят по 4 сценария в зависимост от това дали се намират в район в зелена, жълта, червена или тъмно червена зона.
  1. В зелена и жълта зона -учениците ще учат присъствено, в червена зона- ще се редуват по график, като първи ще преминават дистанционно 11-и и 12-ти клас, а в тъмно червена зона всички класове ще преминават към дистанционно обучение.
  2. В конкретното училище  ще се преминава и към обучение в електронна среда , ако 10% от учениците са болни.
  3. Маските ще са задължителни за всички от 1-ви до 12-ти клас, включително и за децата от предучилищните групи в детските градини.
  4. Препоръчително е маските, които учениците и персоналът ще ползват  да са поне от 3 слоя:
1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;
2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата;
3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията и  да задържа капчици.
5.Изключение от задължителното носене на маски ще се допуска в следните случаи: в училищния двор при                           дистанция от 1.5 м, за учениците от предучилищните групи и начален етап при зелен сценарий; за децата със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност да носят маски и становище от лекар за това;  в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.
6.Като препоръчителна мярка в Насоките се предлага при 90% съгласни родители,  учениците в конкретното училище да се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно. С решение на педагогическият съвет и координирано с Регионалната здравна инспекция,  безплатно ще могат да се тестват също така и учителите и непедагогическият персонал в конкретното училище.
7.Практическото обучение на учениците в дуална система в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зелен, жълт и червен сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини, както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.Вижте още:


Коментарите са затворени.