Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национално външно оценяване в VII клас и X класНационално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Български език и литература, 16 юни 2021 г.

Математика, 18 юни 2021 г.

Резултатите от националното външно оценяване в VII клас по БЕЛ и математика можете да видите ТУК.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас
през учебната 2020-2021 година

Български език и литература, 16 юни 2021 г.

Математика, 18 юни 2021 г.

Всеки ученик може да провери резултатите си от НВО по БЕЛ и Математика от задължителните изпити в Х клас ТУК.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.

Резултатите се вписват в удостоверенията на учениците като процент от максималния брой точки.

Изпитът по български език и литература е в сряда, 16 юни, а изпитът по математика – в петък, 18 юни. На 17 юни ще бъде оценяването по чужд език, участието в което е по желание.

Националното външно оценяване за X клас започва в 8 часа, а за седмокласниците – в 9 часа.

Изпитът по БЕЛ в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест – с кратък свободен отговор и една – с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът по БЕЛ за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца.

Подготвени са изпитни зали за карантинирани ученици.

На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.

Нови видеоуроци по български език и литература и по математика се излъчват в поредицата „На фокус VII клас“ на БНТ в помощ на учениците, които ще се явят на национално външно оценяване. Уроците могат да се гледат по БНТ-2 и БНТ-4 до 15 юни 2021 г.

Всички излъчени уроци са достъпни на сайта на телевизията и на YouTube канала на МОН ТУК.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година
Вижте още:


Коментарите са затворени.