Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Обучение в Специалности със средства от бюджетаЗаповед № РД09-1022/29.04.2021 г. за утвърждаване на списък със специалности, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет съгласно приложението (публ. 29.04.2021 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.