Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национално външно оценяване в IV клас 2020-2021 година


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година

Четвъртокласниците вече могат да проверят своите резултати от националните външни оценявания на https://zamaturite.bg/ . Достъпът се осъществява с входящ номер и код за достъп от служебната бележка, издадена от училището, в което се обучават.

Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК. Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика.

Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система.

Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Отговорите на НВО по  БЕЛ и математика за четвърти клас:

Български език и литература, 27 май 2021 г.

Математика, 28 май 2021 г.
Вижте още:


Коментарите са затворени.