Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания


Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания.Вижте още:


Коментарите са затворени.