Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Организация и образци на документи по прием в XI, VIII и V клас


Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година и за утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици в XI, VIII и V клас за учебната 2021/2022 година.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. с приложения. (приложение 2, приложение 2_1-3)

Заповед № РД 01-225/28.04.2021 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  и  в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Заповед № 1107/19.04.2021 г. на директора Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за осъществяване на дейностите по прием на ученици за  държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед № 1175/29.04.2021 г. на директора на  Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за осъществяване на дейностите по прием на ученици за  държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г.

Списък на паралелките с държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с начина на балообразуване
Вижте още:


Коментарите са затворени.