Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Защитени и средищни детски градини и училищаРешение № 857 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.