Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г.


Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г.

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5615

Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г.

https://www.podkrepa-obrazovanie.com/images/dokumenti/Anex-Dec_2020.pdf

Учителите ще получават по 15 лева за проведен час за допълнително обучение и компенсиране на липсата на занимания с ученици, които учат несинхронно от разстояние в електронна среда. Това предвижда анекса към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който бе подписан от социалните партньори и Министерството на образованието и науката. Досега такова възнаграждение бе предвидено само за учителите, които провеждат допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от 10 учебни дни от училище поради заболяване, както и за консултиране на ученици в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини.

На всички работещи в образователни институции, които са преболедували инфекция с COVID-19, ще се осигурят 10 дни платен отпуск допълнително над договорения с работодателя. Средствата за учителите, които заместват свои колеги в отпуск, се осигуряват от Националната програма „Без свободен час“.

Работодателите ще изплащат допълнителни 30 лева месечно за компенсиране на разходите за консумативи, направени за обучение от разстояние.

Увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г. в размер на 417,8 млн. лева ще доведе до подобряване на социалния статус на заетите в системата, чрез увеличение на индивидуалните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал, както и за осигурителни вноски за сметка на работодателя. 57,8 млн. лева ще са за увеличението на заплатите на непедагогическия персонал с не по-малко от 10 %, в т.ч. и за достигане на минималната работна заплата за страната.

16 872 440 лв. ще се предоставят и на 2257 общински и държавни училища при реализирането на противоепидемичните мерки срещу COVID-19. С тях образователните институции ще могат да осигурят дезинфектанти, апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си закупят сами. С част от средствата ще бъдат подпомогнати и 42 центъра за специална образователна подкрепа.
Вижте още:


Коментарите са затворени.