Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Закупуване на преносими компютри за нуждите на училищатаЗаповед № РД09-2925/26.10.2020 г. във връзка с Постановление № 283 от 15 октомври 2020 година на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата и за определяне на условия и ред за разпределяне и предоставяне на средствата на държавните и общинските училища  (публ. 27.10.2020 г.)

Държавен вестник, брой 90 от 20.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137206451/issue/6269/postanovlenie-%E2%84%96-283-ot-15-oktomvri-2020-g-za-odobryavane-na-dopalnitelni-razhodi/transferi-za-2020-g-za-zakupuvane-na-prenosimi-kompyutri-za-nuzhdite-na-uchilishtata
Вижте още:


Коментарите са затворени.