Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Промени в Закона за предучилищното и училищно образование


Промени в Закона за предучилищното и училищно образование

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., …, изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.