Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Музейно-образователни програми


На 11 декември 2020 г. (петък) от 14 часа до 16 часа ще се проведе онлайн четвъртият ГИС ден за образование, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“ по повод международния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 18 ноември 2020 г.

Тематиката на образователния семинар е посветена на България, ГИС технологиите и образованието. Събитието ще включва лекционна и дискусионна част и е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и за учители по география, природни науки и информационни технологии.

Участието в събитието е след предварителна регистрация в срок до 9 декември 2020 г., включително или до запълване на местата. Регистрационната форма е достъпна на сайта на Космическо училище www.spaceschoolbg.eu

Програмата за събитието ще бъде обявена на сайта на Космическо училище.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com

Писмо на МОН  .09.2020 г., относно организиране и провеждане на детски и ученически пътувания.

Приложение: Писмо с вх. № РУО1-26382/ 29.09.2020 г.

  • Експериментална лаборатория по физика за работа с учители и ученици към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски -покана и информация за откриването
  • British Council   организира Софийски фестивал на науката,  който ще се проведе онлайн в периода 28.09.2020 г. – 02.10.2020 г.
  1. Програма за Софийски фестивал на науката 2020 г.

Националният политехнически музей (НПТМ) -София освен традиционните атрактивни демонстрации по физика и химия предлага още и следните актуални музейно-образователни програми, които могат да бъдат полезни и да допълнят обучението по природни науки:

„Архитектон – пръв строител“. Заниманието включва запознаване с науката и изкуството за проектиране, изграждане и художествено оформяне на сградите. Участниците получават познания за различните архитектурни стилове и строителните материали и тестват своите умения за „построяване“ на къща. Подходяща e за ученици от 3, 4 и 5 клас.

„България на картата“. Програмата цели децата да се запознаят с основните географски понятия, да разберат повече интересни факти за културните и природни забележителности не само в България, но и в света. Приложима е за ученици от 4, 5 и 6 клас.

„Вода и техника“. Тя се фокусира върху една от най-старите използвани форми на възобновяема енергия – водата – и опитите на хората още от древни времена да я накарат да им служи. Разгледани са нейното значение, свойства, замърсителите и въздействието им върху околната среда. Участниците имат възможност самостоятелно да експериментират  с „малка пречиствателна станция“. Подходяща е за деца от 7 до 13 години.

„Какво знаем за сетивата?“ Програмата разширява познанията на децата за способностите, които позволяват на хората и на голяма част от другите живи същества да възприемат околната среда и да общуват. Предназначена е за ученици от 1 до 4 клас и е адаптирана за деца от предучилищна възраст.

„Космическа разходка“. Разглеждат се въпросите, с които се занимава науката астрономия, както и историческото ѝ развитието в България. Засяга темите свързани с устройството на Вселената, гравитацията и движението на планетите от Слънчевата система. Занятията са в три основни модула според възрастта и изучавания материал. Подходящи са за ученици от 4 до 11 клас.

„Музика и техника”. По любопитен и достъпен начин се представят някои от елементите на музиката: тон, акорд, тоналност, глас. Демонстрират се и полифонични техники като: огледало, рак, остината и други. Програмата е интересна и полезна за ученици на възраст от 1-ви до 7-ми клас.

„Светът на светлината“. Програмата включва презентация и поредица от експерименти, свързани с цветовете, светлината и начина, по който ги възприемаме. Дава отговор на въпроси като: можем ли да виждаме без очи, как се образуват цветовете около нас и редица други. Подходяща е за  ученици от 2, 3 и 4 клас.

Текстилно печатане. Програмата запознава децата със стария занаят „басмаджийство” – художествено печатане върху текстил посредством дървени калъпи-щампи. Всеки участник  има възможност да изработи своя щампирана тениска или екоторбичка по собствен дизайн. Подходяща е за ученици над  9 години.

Музейно-образователните предложения са съобразени изцяло с учебната програма, изучавана в училище. С посещенията и участието в инициативите на музея учениците ще имат възможност да разнообразяват начините на придобиване на нови знания и умения.

В НПТМ се спазват всички предписания, свързани с противоепидемичните мерки. Пространствата са големи и това гарантира добра дистанция и минимален риск от заразяване.
Вижте още:


Коментарите са затворени.