Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Музейно-образователни програми


  Писмо на МОН  .09.2020 г., относно организиране и провеждане на детски и ученически пътувания.

  Приложение: Писмо с вх. № РУО1-26382/ 29.09.2020 г.

  • Експериментална лаборатория по физика за работа с учители и ученици към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски -покана и информация за откриването
   • British Council   организира Софийски фестивал на науката,  който ще се проведе онлайн в периода 28.09.2020 г. – 02.10.2020 г.
   1. Програма за Софийски фестивал на науката 2020 г.

   Националният политехнически музей (НПТМ) -София освен традиционните атрактивни демонстрации по физика и химия предлага още и следните актуални музейно-образователни програми, които могат да бъдат полезни и да допълнят обучението по природни науки:

   „Архитектон – пръв строител“. Заниманието включва запознаване с науката и изкуството за проектиране, изграждане и художествено оформяне на сградите. Участниците получават познания за различните архитектурни стилове и строителните материали и тестват своите умения за „построяване“ на къща. Подходяща e за ученици от 3, 4 и 5 клас.

   „България на картата“. Програмата цели децата да се запознаят с основните географски понятия, да разберат повече интересни факти за културните и природни забележителности не само в България, но и в света. Приложима е за ученици от 4, 5 и 6 клас.

   „Вода и техника“. Тя се фокусира върху една от най-старите използвани форми на възобновяема енергия – водата – и опитите на хората още от древни времена да я накарат да им служи. Разгледани са нейното значение, свойства, замърсителите и въздействието им върху околната среда. Участниците имат възможност самостоятелно да експериментират  с „малка пречиствателна станция“. Подходяща е за деца от 7 до 13 години.

   „Какво знаем за сетивата?“ Програмата разширява познанията на децата за способностите, които позволяват на хората и на голяма част от другите живи същества да възприемат околната среда и да общуват. Предназначена е за ученици от 1 до 4 клас и е адаптирана за деца от предучилищна възраст.

   „Космическа разходка“. Разглеждат се въпросите, с които се занимава науката астрономия, както и историческото ѝ развитието в България. Засяга темите свързани с устройството на Вселената, гравитацията и движението на планетите от Слънчевата система. Занятията са в три основни модула според възрастта и изучавания материал. Подходящи са за ученици от 4 до 11 клас.

   „Музика и техника”. По любопитен и достъпен начин се представят някои от елементите на музиката: тон, акорд, тоналност, глас. Демонстрират се и полифонични техники като: огледало, рак, остината и други. Програмата е интересна и полезна за ученици на възраст от 1-ви до 7-ми клас.

   „Светът на светлината“. Програмата включва презентация и поредица от експерименти, свързани с цветовете, светлината и начина, по който ги възприемаме. Дава отговор на въпроси като: можем ли да виждаме без очи, как се образуват цветовете около нас и редица други. Подходяща е за  ученици от 2, 3 и 4 клас.

   Текстилно печатане. Програмата запознава децата със стария занаят „басмаджийство” – художествено печатане върху текстил посредством дървени калъпи-щампи. Всеки участник  има възможност да изработи своя щампирана тениска или екоторбичка по собствен дизайн. Подходяща е за ученици над  9 години.

   Музейно-образователните предложения са съобразени изцяло с учебната програма, изучавана в училище. С посещенията и участието в инициативите на музея учениците ще имат възможност да разнообразяват начините на придобиване на нови знания и умения.

   В НПТМ се спазват всички предписания, свързани с противоепидемичните мерки. Пространствата са големи и това гарантира добра дистанция и минимален риск от заразяване.
   Вижте още:


   Коментарите са затворени.