Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Инструкции за достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bgИнструкции за директорите, учителите и учениците – Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg

Поради продължаващата епидемиологична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване при необходимост на учебен процес от разстояние  всички   училища трябва да създадат организация, за да бъдат предоставени създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили на учители и ученици.

Чрез тези профили ще се осигурява всяка бъдеща интеграция както с информационните системи и платформи на МОН, така и с допълнителните ресурси, осигурявани от министерството.

Електронните профили са персонални, т.е. всеки акаунт отговаря на точно определен потребител и следва да се дават единствено на учителя/ученика, за когото са предназначени или на родителите на ученици под 14 годишна възраст или ученици със СОП. Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование и  докато ученикът посещава училище от I до XII клас.

Актуализирани инструкции за местонахождението, начина на разпределение и активиране на профилите:

Приложения: 1. Инструкция – Разпределение на акаунтите за учителите и учениците.

2.Инструкция-Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg – Инструкция за директорите.

    1. Инструкция-Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg – Инструкция за учители и ученици.Вижте още:


Коментарите са затворени.