Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Ръководство за инспектиране на детски градини и училища


Националният инспекторат по образованието (НИО), на основание чл. 271, ал. 1 и ал. 3, чл. 274, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 3, т. 14 и ал. 4 от Правилника за устройството и функциите на НИО, изготви Рамка за инспектиране с разработени критерии, индикатори, процедури, инструменти и скала за оценяване, която апробира през 2019 г. в инспектиране на 71 училища и детски градини в цялата страна.

Направените анализи след пилотното прилагане на Рамката за инспектиране ясно открояват необходимостта от по-подробно ръководство, което да предостави на всички участници в образователния процес възможност за запознаване с процеса на експертно анализиране и оценяване на качеството на предоставяното образование в детските градини и в училищата, извършвано от Националния инспекторат по образованието.

Изводите от апробирането и прегледа на публикуваните изследвания от международната Асоциация на инспекторатите в образованието SICI очертават актуалните изисквания към осигуряване на качеството, предоставяно от образователните системи и са основа на Ръководство за инспектиране – ново помагало за участниците в процеса на оценка на качеството на образованието в детските градини и в училищата.

Качеството на образованието изисква образователна свобода въз основа на ясни стандарти, но с редовна отчетност за постигнати резултати.

Националният инспекторат по образованието изпълнява стратегическата задача да координира и направлява обществените усилия за по-добро качество на образованието, като изготви Рамка за инспектиране с разработени критерии, индикатори, процедури, инструменти и скала за оценяване, която апробира през 2019 г. в инспектиране на училища и детски градини в цялата страна.

Направените анализи от апробирането и актуалните изисквания към  осигуряване на качеството, предоставяно от образователните системи, станаха основа на Ръководство за инспектиране – ново помагало за участниците в оценка на качеството на образованието в детските градини и училищата.

Ръководство за инспектиране
Вижте още:


Коментарите са затворени.