Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27 И 28 ЮНИИзменения на заповеди Заповеди №РД09-1264/02.06.2020 г.,  №РД09-1270/02.06.2020 г., №РД09-1271/02.06.2020 г.,  на министъра на образованието и науката относно провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 г.

Приложения:

Заповед №РД09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №РД09-1270/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №РД09-1271/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката

Учениците ще могат да се явят на националните кръгове на олимпиадите освен на 27 и 28 юни, в още два дни – на 29 и 30 юни. Промяната в заповедта на министъра на образованието и науката е направена, за да могат класираните на повече от една олимпиада, да се явят и на други, ако желаят.

На 27 юни от 8,00 часа ще се проведе националният кръг на олимпиадите по химия и опазване на околната среда, философия, информационни технологии, руски и италиански език и състезанието „Знам и мога“. В същия ден от 14,00 часа ще са олимпиадите по немски, френски и испански език, както и по астрономия.

На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по български език и литература, по физика и по гражданско образование. След обяд в този ден са кръговете по история и цивилизации, математическа лингвистика и информатика.

На 29 юни от 9,00 часа е олимпиадата по математика за учениците от VII клас – по региони.

На 29 и 30 юни от 9,00 часа е олимпиадата по математика за учениците от VIII до XII клас, която се провежда НПМГ в София.

От 14,00 часа на 29 юни са кръговете по география и икономика и по английски език.

Учениците ще имат възможност да проверят знанията си по биология и здравно образование на 30 юни от 14,00 часа.

На 28 юни ще се състои и Националното състезание „Математика за всеки“ – за ученици от 4. клас, което ще замени останалите математически състезания и дава възможност всички четвъртокласници да бъдат оценени при равни условия. Тогава е и състезанието по природни науки „Акад. Любомир Чакалов“ (химия, физика, биология и география) за ученици от 7. клас, което ще се проведе в София.

Всички олимпиади и състезанието „Математика за всички“ се провеждат на територията на съответния регион, от който са излъчени участниците, с изключение на националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VIII до XII клас.

НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27 И 28 ЮНИ
Заповед № РД09-1036/12.05.2020 г. oтносно възстановане организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 15.05.2020 г.)

Заповед № РД09-1072/14.05.2020 г. относно възстановяване организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование  (публ. 15.05.2020 г.)

Заповед № РД09-1037/12.05.2020 г. относно условията при организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 15.05.2020 г.)

 • Националният кръг на олимпиадите по „Математика“, „Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“, „Астрономия“„Философия“, „Информационни технологии“, „Английски език“, „Руски език“, „Испански език“ и „Италиански език“ ще се проведе на 27 юни 2020 г. от 8,00 часа.
 • В същия ден на 27 юни 2020 г. от 14,00 часа ще са олимпиадите по немски и по френски език.
 • На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по „Български език и литература“, Математическа лингвистика“, „Физика“, „Информатика“, „Знам и мога“, „Гражданско образование“ и „Техническо чертане“.
 • А  от 14,00 часа на 28 юни– по „История и цивилизации“ и „Биология и здравно образование“.
 • На 28 юни ще се състои и Националното състезание „Математика за всеки“за ученици от 4. клас, което ще замени всички други състезания и дава възможност всички четвъртокласници да бъдат оценени при равни условия.
 • Тогава , на 28 юни е и състезанието по природни науки „Акад. Любомир Чакалов“ (химия, физика, биология и география) за ученици от 7. клас, което ще се проведе в София .
 • Всички други олимпиади и състезанието по математика се провеждат на територията на съответния регион, от който са излъчени участници.
 • Ако ученик е класиран на национален кръг на повече от една олимпиада или състезание, може да се яви по свой избор и на други.
 • При провеждането трябва да е осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите. В зависимост от големината на залите участниците трябва да са разпределени между 10 и 15.
 • Изискването е за засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч., дезинфекция и проветряване и недопускане на хора с прояви на остри заразни заболявания.
 • Преди началото на състезателната част директорите са длъжни да инструктират учениците за спазване на изискванията за лична хигиена.
 • Засега състезанията по професии се отлагат.
 • 1 и 3 юни, когато са изпитите за зрелостниците, ще са учебни дни за всички останали ученици.
 • На 15 и 17 юни, когато ще е Националното външно оценяване за седмокласниците, другите ученици също трябва да се обучават в електронна среда.
 • Дните, които първоначално бяха определени за неучебни заради ДЗИ и НВО – 20 и 22 май и 9 и 11 юни 2020 г., също ще бъдат учебни.Вижте още:


Коментарите са затворени.